Brief Gemeente Uithoorn tekent bezwaar aan tegen natuurvergunning

Geachte mevrouw Van der Wal,

Op 26 september jl. is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een natuurvergunning afgegeven voor het project ‘Exploitatie Luchthaven Schiphol’. Als gemeente in het zwaarbelaste gebied van de Aalsmeerbaan zijn wij hierover zeer ontstemd. Krimp is namelijk de enige manier om onze inwoners te beschermen tegen de overlast van onze buur Schiphol. Het afgeven van deze vergunning heeft niet alleen in de Tweede Kamer, maar zeker ook bij buurgemeenten van de luchthaven en bewonersorganisaties veel stof doen opwaaien. Middels deze brief wil ik u namens de gemeente Uithoorn kenbaar maken dat wij principiële en morele bezwaren hebben tegen het afgeven van deze natuurvergunning voor Schiphol.

Natuurvergunning staat haaks op plannen voor krimp

Jarenlang functioneerde Schiphol zonder geldige natuurvergunning. Een van de vele voorbeelden waarin door de overheid een gedoogsituatie is gecreëerd, die voor onze inwoners onuitlegbaar is. Hoewel er met de verstrekte natuurvergunning juridische zekerheid lijkt te ontstaan, zorgt het aantal vliegbewegingen waarvoor deze vergunning is verstrekt, voor nieuwe zorgen en opnieuw wantrouwen. Het kabinet spreekt hierin met twee monden. Krimp van Schiphol is de enige échte maatregel die tot minder hinder voor onze inwoners kan leiden. Deze mening wordt gedeeld door omliggende gemeenten zoals Aalsmeer en Amsterdam en niet in de laatste plaats door Schiphol én door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de verleende natuurvergunning wordt
onnodig ruimte geboden voor 500.000 vliegbewegingen, terwijl het kabinet streeft naar een krimp tot in ieder geval 452.200 vliegbewegingen. De gemeente Uithoorn is dan ook van mening dat een verleende natuurvergunning in lijn moet zijn met het krimpbesluit. Uithoorn voelt zich hierin gesteund door de breed aangenomen CDA motie waarin uw collega minister Harbers werd opgeroepen om z.s.m. de wet- en regelgeving aan te passen zodat een verstrekte natuurvergunning is gebaseerd op het aantal vliegbewegingen in het krimpbesluit.

Een leefbare Zuidoosthoek

We hopen dat het demissionaire kabinet woord houdt en onverkort blijft vasthouden en doorwerken aan de realisatie van krimp van Schiphol. Alleen dan verbeteren we de leefkwaliteit in de zwaarbelaste Zuidoosthoek en blijven Uithoorn en De Kwakel een fijne plek om te leven, spelen en werken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Uithoorn