Funderingsproblemen

In toenemende mate worden eigenaren van woningen geconfronteerd met veroudering van hun fundering van houten heipalen. Houten heipalen zijn onderdeel van de geschiedenis en het culturele erfgoed van Nederland. Op instabiele bodem staan veel woningen op houten palen.

Paalfundering herstellen

In Nederland is het noodzakelijk de komende 20 tot 25 jaar de houten paalfundering te herstellen bij minstens 200.000 woningen. Daarnaast is bij 250.000 ondiep gefundeerde (“fundering op staal”) woningen herstel nodig. Uithoorn heeft ook dit soort woningen. Voor het herstel van dergelijke funderingen bestaan tal van technieken.

Hoe u funderingsproblemen herkent

Funderingsproblemen kunt u herkennen aan bijvoorbeeld:

  • scheefstand van uw woning;
  • scheve vloeren;
  • ramen en deuren die vervormen en klemmen;
  • scheuren in bouwmuren en ook in niet-dragende muren;
  • hoogteverschillen tussen woningen in hetzelfde bouwblok;
  • hoogteverschillen ten opzichte van de omliggende tuin of de openbare weg;
  • in de buurt zijn bij gelijksoortige woningen funderingsproblemen gesignaleerd.
Funderingsonderzoek Eigen Haard

Woningcorporatie Eigen Haard heeft in meerdere buurten (in delen van het Dorpscentrum en in het meest oostelijke deel van Thamerdal. Zie kaart) onderzoek verricht naar de staat van de fundering van haar woningen. Deze woningen zijn voor 1960 gebouwd en staan op houten palen. Bij een aantal van de onderzochte woningen bleek de fundering aangetast. De schade aan de fundering is zodanig dat Eigen Haard heeft besloten haar huurwoningen niet te herstellen maar te vervangen door nieuwbouw.
Woont u in hetzelfde gebied, dan kan het zijn (maar het hoeft niet) dat de fundering van uw woning ook is aangetast.

Gebied funderingsproblemen

Wat u kunt u doen bij twijfel over kwaliteit van de fundering

Als u twijfelt over de kwaliteit van uw fundering, dan kunt u op eigen kosten een funderingsonderzoek laten doen. Een deskundig funderingsonderzoek laat goed zien wat de verwachte levensduur van de fundering van uw pand is en welke kosten verbonden zijn aan een herstel. Richtlijnen kunt u vinden op de website F3O: Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen.

Eigenaar verantwoordelijk voor problemen fundering

De eigenaar is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van zijn woning. Gebreken aan de fundering moeten net als alle andere onderhoudswerkzaamheden aan de woning door de eigenaar tijdig uitgevoerd worden. Veroudering van de fundering van uw huis is een natuurlijk proces. Dat proces kun je vertragen door tijdig onderhoud te verrichten.

Meer informatie

Algemene informatie over funderingen vindt u  op de website van de rijksoverheid. Ook de Publiekszaken, cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente kan u verder helpen. De afdeling is telefonisch bereikbaar via (0297) 513 111.