Noodzakelijke kap risicobomen

Elk jaar controleert de gemeente bomen op hun levensvatbaarheid. Als blijkt dat een boom ziek is, wordt er ook gekeken naar het gevaar wat deze boom voor de omgeving kan opleveren. Het kan gebeuren dat een boom binnen zes maanden na inspectie gekapt moet worden. De boom kan omvallen of takken breken af.

Deze controle wordt door een extern bureau gedaan. De gemeente kapt deze bomen of een aannemer wordt ingehuurd die gespecialiseerd is in het verwijderen van bomen. Dit jaar is er een weer een controleronde geweest. Wilt u weten om welke bomen het gaat? Kijk op: Te verwijderen bomen.

Herplanten 

Om het bomenbestand zoveel mogelijk in stand te houden plant, de gemeente voor iedere gekapte boom een nieuwe boom. Dit gebeurt in het najaar en vroeg in het voorjaar wanneer de bomen in rust zijn en nog geen bladeren hebben. De gemeente probeert om zo veel mogelijk dezelfde locatie aan te houden en dezelfde boomsoort als dat is gekapt te herplanten. In sommige gevallen is het niet mogelijk of echt niet wenselijk om de boom op dezelfde locatie terug te planten. In dit geval wordt er gekeken naar een alternatieve locatie.