Voedselbank

De Voedselbank Uithoorn en De Kwakel verzorgt voedselhulp voor mensen die deze hulp hard nodig hebben.

Voor wie

De voedselpakketten zijn bedoeld als hulp voor mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld hebben om van te leven. Van inwoners die gebruikmaken van de Voedselbank wordt verwacht, dat zij zo goed mogelijk zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem.

Aanvragen bij Voedselbank Uithoorn

Meer informatie en voor het aanvragen van een pakket, kijk hiervoor op: voedselbankuithoorn.nl.