Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor inwoners die een opleiding volgen, maar door een beperking niet in staat zijn om te werken naast hun opleiding.

Aanvraag

Voor meer informatie en het aanvragen van de studietoeslag kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513 111. 

Voorwaarden

U kunt een studietoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent 15 jaar of ouder
 • U volgt een opleiding
 • U werkt niet en bent niet in staat om naast uw opleiding te werken
 • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) 
 • U heeft geen Wajonguitkering van het UWV

Voor deze regeling wordt gekeken of u naast uw opleiding kan werken. Er kan een geneeskundig advies opgevraagd worden om dit te beoordelen. 

Hoogte studietoeslag

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende netto minimumbedragen per maand per leeftijd:

 • 15 jaar: € 105,84
 • 16 jaar: € 121,71
 • 17 jaar: € 139,35
 • 18 jaar: € 176,40
 • 19 jaar: € 211,67
 • 20 jaar: € 282,23
 • 21 jaar of ouder: € 352,80

Als je stage loopt, mag je naast de studietoeslag een stagevergoeding tot € 211,67 per maand houden.