Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een financiële bijdrage voor inwoners die de afgelopen 3 jaar een laag inkomen hebben gehad.

Aanvraag

Voor meer informatie en het aanvragen van individuele inkomenstoeslag kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513 111. 

Voorwaarden

Eens per jaar kunt u een toeslag aanvragen. Voor deze inkomenstoeslag wordt naar uw individuele omstandigheden gekeken. 

U ontvangt een individuele inkomenstoeslag wanneer u aan de voorwaarden voldoet. U kunt het geld vrij besteden, maar de gemeente gaat er wel vanuit dat het geld voor duurzame gebruiksgoederen wordt gebruikt, zoals een wasmachine of een koelkast.

U kunt een inkomenstoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • U had de afgelopen 3 jaar een laag inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. *
 • U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben. 
 • De afgelopen 12 maanden heeft u niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.
 • U heeft de afgelopen tijd er alles aan gedaan om tot inkomensverbetering te komen. 

* U kunt in aanmerking komen voor een gedeeltelijke inkomenstoeslag. Dit als uw inkomen net boven de inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm uitkomt. Bel met het sociaal loket als u hierover vragen heeft.

Hoogte

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar (per 1 januari 2024):

 • € 488,- voor een alleenstaande;
 • € 488,- voor een alleenstaande ouder (met kind tot 21 jaar);
 • € 567,- voor gehuwden.

Plus:

 • € 130,- voor eerste kind;
 • €   68,- voor ieder volgend kind.