Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor de hoge energiekosten: de energietoeslag van 800 euro. U kunt de energietoeslag van 2023 vanaf 2 januari 2024 op deze pagina aanvragen.

Aanvragen energietoeslag 2023

Inwoners met een laag inkomen kunnen 800 euro krijgen voor de hoge energiekosten in dit jaar: de energietoeslag 2023. 

Aanvraag energietoeslag 2023 

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Andere toeslagen of uitkeringen (ook van de Belastingdienst) gaan dus niet omlaag. 

Let op! Als u het bedrag bewaart, bijvoorbeeld op een spaarrekening, dan telt het als vermogen. Als dat vermogen boven een bepaald bedrag komt, kunnen uw toeslagen en uitkeringen wél omlaag gaan. Gebruik de energietoeslag 2023 dus zoveel mogelijk voor het betalen van uw (energie)kosten.

Automatische uitbetaling energietoeslag 

Kreeg u in 2022 een energietoeslag en is uw situatie nog hetzelfde? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de energietoeslag 2023 uiterlijk 31 december op uw rekening gestort.

U krijgt de energietoeslag 2023 ook automatisch als u per 1 december 2023 gebruik maakt van een: 

 • Bijstandsuitkering;
 • IOAW-, IOAZ- of BBZ-uitkering;
 • AIO-aanvulling (ouderen).
Wie kan energietoeslag vanaf 02 januari 2024 aanvragen? 

Misschien heeft u recht op de energietoeslag 2023, maar krijgt u deze niet automatisch. Dan kunt u vanaf 2 januari 2024 een aanvraag doen bij de gemeente via de knop onder "Aanvragen energietoeslag 2023".
 
Om de energietoeslag 2023 aan te vragen, moet u:

 • 21 jaar of ouder zijn;
 • in de gemeente Uithoorn wonen;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs hebben, of een geldige verblijfsvergunning;
 • ingeschreven zijn als hoofdbewoner van uw woonadres;
 • een inkomen hebben dat lager is dan de inkomensnorm (zie tabel hieronder). 

Tabel inkomensnormen

Groep  Maximaal gezamenlijk inkomen * 
Alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) € 1.581,61 
Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)  € 1.764,96 
Getrouwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)  € 2.259,43 
Getrouwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) € 2.396,68

* Netto gezamenlijk inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag. Deze normen gelden tot 31 december 2023.

U kunt de energietoeslag 2023 niet aanvragen als u:

 • In een zorg- of verpleeginstelling woont of in een instelling voor beschermd wonen;
 • Staat ingeschreven op Kuyperlaan 50 of Wiegerbruinlaan 29;
 • Geen eigen woonadres heeft, en alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Student? Vraag een vergoeding via DUO

Anders dan in 2022 geldt de energietoeslag 2023 niet voor studenten. Via DUO kunnen studenten met een aanvullende beurs eenmalig een tegemoetkoming van 400 euro krijgen. 

Tot wanneer kan ik de energietoeslag 2023 aanvragen?

U kunt een aanvraag voor de energietoeslag 2023 indienen vanaf 2 januari 2024 tot en met 31 maart 2024.

Doet de gemeente nog meer als ik mijn energiekosten niet kan betalen?

Ja, naast een landelijke energietoeslag heeft de gemeente zelf ook een Noodfonds energiekosten voor inwoners die door hun energierekening in acute financiële nood komen. 

Kan iemand mij helpen bij mijn aanvraag voor de energietoeslag of het Noodfonds?

Ja, verschillende mensen in de gemeente Uithoorn kunnen u helpen met de aanvraag voor de Energietoeslag of het Noodfonds energiekosten. En ook bij andere geldzaken, zoals uw financiële administratie, budgetteren of het maken van een financiële planning voor het betalen van uw vaste lasten.

Kom naar het Financieel Café (van Uithoorn voor Elkaar), elke dinsdag tussen 9.00 tot 11.00 uur, in buurtgebouw De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. Het Financieel Café houdt ook inloopspreekuur in de bibliotheek, Marktplein 65 in Uithoorn, op donderdag in de even weken, van 14.00 tot 16.00 uur. De hulp is gratis. 

TIP: Maak vooraf een afspraak via Uithoorn voor Elkaar: 0297 303044, info@uithoornvoorelkaar.nu. Dan hoort u direct wat we gaan doen. En wat u kunt meenemen. 

Vanwege de kerstvakantie is De Kuyper op dinsdag 26 december gesloten. De bibliotheek is dicht op donderdag 28 december.

Wat kan ik verder doen?

Uw energierekening gaat natuurlijk ook omlaag als u minder energie gebruikt. Bijvoorbeeld door korter te douchen of de verwarming lager te zetten. Het Regionaal Energieloket geeft tips voor huurders en huiseigenaren om minder energie te gebruiken. Kijk op regionaalenergieloket.nl/uithoorn.