Energietoeslag

De aanvraagtermijn voor de energietoeslag 2023 is verlengd tot 1 juli 2024.

Aanvragen energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen 800 euro krijgen voor de hoge energiekosten in dit jaar: de energietoeslag 2023. 

Aanvraag energietoeslag 

Geen DigiD? Vraag een papieren aanvraagformulier aan bij het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513 111.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Andere toeslagen of uitkeringen (ook van de Belastingdienst) gaan dus niet omlaag. 

Let op! Als u het bedrag bewaart, bijvoorbeeld op een spaarrekening, dan telt het als vermogen. Als dat vermogen boven een bepaald bedrag komt, kunnen uw toeslagen en uitkeringen wél omlaag gaan. Gebruik de energietoeslag 2023 dus zoveel mogelijk voor het betalen van uw (energie)kosten.

Wie kan energietoeslag aanvragen? 

Als u de energietoeslag 2023 niet heeft gekregen, kunt u tot 1 juli 2024 een aanvraag doen bij de gemeente via "Aanvraag energietoeslag" bovenaan deze pagina.
 
Om de energietoeslag 2023 aan te vragen, moet u:

  • 21 jaar of ouder zijn;
  • in de gemeente Uithoorn wonen;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs hebben, of een geldige verblijfsvergunning;
  • ingeschreven zijn als hoofdbewoner van uw woonadres;
  • een inkomen hebben dat lager is dan de inkomensnorm (zie tabel hieronder). 

Tabel inkomensnormen

Groep  Maximaal gezamenlijk inkomen * 
Alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) € 1.668,98 
Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)  € 1.853,49
Getrouwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)  € 2.384,25
Getrouwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) € 2.514,17

* Netto gezamenlijk inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag. Deze normen gelden tot en met 30 juni 2024.

U kunt de energietoeslag 2023 niet aanvragen als u:

  • In een zorg- of verpleeginstelling woont of in een instelling voor beschermd wonen;
  • Staat ingeschreven op Kuyperlaan 50 of Wiegerbruinlaan 29;
  • Geen eigen woonadres heeft, en alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Student? Vraag een vergoeding via DUO

Anders dan in 2022 geldt de energietoeslag 2023 niet voor studenten. Via DUO kunnen studenten met een aanvullende beurs eenmalig een tegemoetkoming van 400 euro krijgen. 

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot 1 juli 2024.

Kan iemand mij helpen met mijn aanvraag?

Ja, verschillende mensen in de gemeente Uithoorn kunnen u helpen met de aanvraag voor de energietoeslag. En ook bij andere geldzaken, zoals uw financiële administratie, budgetteren of het maken van een financiële planning voor het betalen van uw vaste lasten.

Kom naar het Financieel Café (van Uithoorn voor Elkaar), elke dinsdag tussen 9.00 tot 11.00 uur, in buurtgebouw De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. Het Financieel Café houdt ook inloopspreekuur in de bibliotheek, Marktplein 65 in Uithoorn, op donderdag in de even weken, van 14.00 tot 16.00 uur. De hulp is gratis. 

TIP: Maak vooraf een afspraak via Uithoorn voor Elkaar: 0297 303044, info@uithoornvoorelkaar.nu. Dan hoort u direct wat we gaan doen. En wat u kunt meenemen.

Wat kan ik verder doen?

Uw energierekening gaat natuurlijk ook omlaag als u minder energie gebruikt. Bijvoorbeeld door korter te douchen of de verwarming lager te zetten. Het Regionaal Energieloket geeft tips voor huurders en huiseigenaren om minder energie te gebruiken. Kijk op regionaalenergieloket.nl/uithoorn.