Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer

Als er tussentijdse wijzigingen optreden in het leerlingenvervoer van uw zoon, dochter of leerling dient u deze wijziging direct door te geven via het wijzigingsformulier. 

Logo DigiDTussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer 

Logo eHerkenningTussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer 

Wijzigingen die doorgegeven moeten worden, via het wijzigingsformulier, zijn:

  • Wijziging van de reistijd, in verband met verandering bij bijvoorbeeld het openbaar vervoer;
  • Wijziging in het woonadres van de leerling, door bijvoorbeeld verhuizing;
  • Wijziging van de gezinssamenstelling;
  • Wijziging in de gezinssituatie, die invloed heeft op het al dan niet begeleiden van leerlingen bijv. ontslag van één van de ouders);
  • Wijziging van het adres van de school;
  • Wijziging van de schooltijden van de school;
  • Toekenning van bekostiging op grond van de Wet WIA , of op grond van andere wet en regelgeving;
  • Wijzigingen van contactgegevens, zoals telefoon.