Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer

Als er tussentijdse wijzigingen optreden in het leerlingenvervoer van uw zoon, dochter of leerling dient u deze wijziging direct door te geven via het wijzigingsformulier. 

Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer

Een verandering in de lopende vervoersvoorziening kan vragen om een nieuw besluit van de gemeente. Daarom willen wij het liefst vooraf weten als een van de volgende situaties aan de hand is zodat wij, indien nodig, de wijziging tijdig kunnen verwerken.

  • Wijziging van het soort vervoer (bijvoorbeeld van groepstaxi naar fiets)
  • Wijziging woonadres van de leerling, zowel binnen als buiten de gemeente
  • Wijziging (aantal) vervoerdagen
  • Wijziging van school (dit heeft namelijk gevolgen voor de route)
  • Wijziging contact en/of betalingsgegevens ouders/verzorgers

Indien wij na het ontvangen van het wijzigingsformulier nog meer/andere informatie nodig hebben, zullen wij contact met u opnemen. Ook kan het zijn dat er een onafhankelijk medisch advies nodig is, hier wordt u dan vooraf over geïnformeerd. Wij streven ernaar de wijziging die om een nieuw besluit vraagt binnen 4 weken schriftelijk aan u bekend te maken.