Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente. 

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers.

De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het verstrekken van:

 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • Een vergoeding voor het vervoer per fiets of openbaar vervoer;
 • (Aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Er wordt daarbij wel onderscheid gemaakt tussen het vervoer naar basisonderwijs en vervoer naar voortgezet onderwijs. 

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken of een vorm van leerlingenvervoer kan worden toegekend. Dit termijn mag eenmaal verlengd worden met vier weken. Dat betekent dat het leerlingenvervoer 8 weken (of 12 weken wanneer sprake is van verlenging) na ontvangst van de aanvraag pas kan starten of zoveel eerder als mogelijk.

Uw kind moet in ieder geval woonachtig zijn in de gemeente Uithoorn. Daarnaast gelden een aantal andere voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 9 jaar en zit op het speciaal (basis) onderwijs dat zich op meer dan 6 kilometer van de woning bevindt;
 • Uw kind is 9 jaar of ouder, zit op het speciaal basis onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en kan vanwege zijn/haar beperkingen niet zelfstandig met fiets of openbaar vervoer naar school reizen.
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop uw kind is aangewezen kan de ondersteuning bieden die noodzakelijk is of de school biedt een gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

Bekijk de inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage op de website van VNG.nl.

U betaalt een eigen bijdrage als:
 • De afstand tot de school meer dan 20 km bedraagt en;
 • U een gezamenlijk inkomen heeft boven een bepaalde inkomensgrens (zie overzicht inkomensgrenzen op VNG.nl).
De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door:
 • De inkomensgrens en; 
 • De kosten van het openbaar vervoer(OV) (ongeacht of er OV aanwezig is en of u  daadwerkelijk gebruik maakt van het OV). 

Leerlingenvervoer schooljaar 2023/2024

U kunt via de button bovenaan de pagina leerlingenvervoer aanvragen. Dit kan met of zonder DigiD. Bij de aanvraag moet u een inkomensverklaring en een Schoolverklaring 2023-2024 (pdf, 135) toevoegen.  

Als u de aanvraag voor het schooljaar 2023/2024 na 12 mei 2023 indient, kunnen wij niet garanderen dat uw kind bij de start van het schoolseizoen gebruik kan maken van het leerlingenvervoer. Een besluit op een aanvraag voor leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Contactgegevens

Heeft u vragen over het aanvragen van leerlingenvervoer dan kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van het leerlingenvervoer via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 513111 of een mail sturen naar: leerlingenvervoer@uithoorn.nl.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie over alle andere privacy rechten die u als burger kunt uitoefenen kunt u teruglezen in het privacyreglement Algemene privacyverklaring.