Kinderopvang

Bent u op zoek naar kinderopvang, dan zijn er in Uithoorn geregistreerde kinderopvangvoorzieningen gevestigd. Hieronder leest u meer over kinderopvang.

Landelijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderopvangvoorzieningen geregistreerd. Deze voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Als u kinderopvang nodig heeft, kunt u via de website van het LRK zoeken naar een kinderopvangvoorziening in uw buurt. Geregistreerde kinderopvangvoorzieningen worden gecontroleerd op de kwaliteitsesen. Ook hebben geregistreerde kinderopvangvoorzieningen een LRK-nummer. De Belastingsdienst gebruikt het LRK-nummer bij de toekenning van kinderopvangtoeslagen. 

Kinderopvangtoeslag

Een kinderopvangvoorziening (kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang/ gastouder) die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) heeft een uniek registratienummer (LRK-nummer). Met dit LRK-nummer kunt u mogelijk een deel van de kinderopvang kosten terugvragen bij de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst

Voorschoolse educatie 

In Uithoorn zijn diverse kinderdagverblijven die voorschoolse educatie aanbieden. Voorschoolse educatie draagt toe dat peuters spelenderwijs bezig zijn met taal, voorbereidend rekenen en hun motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. 
Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid

Wettelijke voorschriften 

Alle kinderopvangvoorzieningen moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zorgen ervoor dat kinderopvanglocaties de veiligheid en gezondheid van de kinderen beschermen.