Basisonderwijs in Uithoorn

In de gemeente Uithoorn zijn 9 scholen voor primair basisonderwijs waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs gevestigd.

Algemene informatie over het basisonderwijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Tijdig aanmelden

Meld uw kind tijdig aan. Wanneer u een keuze voor een basisschool heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op die school. Schrijf uw kind minimaal 10 weken voor het 4 jaar wordt in voor een basisschool. U mag uw kind niet vóór de leeftijd van 3 jaar aanmelden. Op sommige scholen is er een wachtlijst. Let goed op de aanmeldprocedure, want die kan per school verschillen. Heeft uw kind speciaal (basis-)onderwijs nodig, dan kunt u contact opnemen met de school van uw keuze en vragen naar het aannamebeleid.

Contactgegevens basisscholen

Naam

Adres

De Zon Anjerlaan 1, 1424 AM DE KWAKEL
De Kwikstaart Randhoornweg 33, 1422 WX UITHOORN
Toermalijn Randhoornweg 35, 1422 WX UITHOORN
De Kajuit Eendracht 2, 1423 ET UITHOORN
De Springschans Eendracht 8, 1423 ET UITHOORN
Het Duet Prinses Christinalaan 120, 1421 BN UITHOORN
Jenaplanschool 't Startnest Arthur van Schendellaan 100e, 1422 LE UITHOORN
De Vuurvogel Arthur van Schendellaan 53, 1422 LB UITHOORN
(SBO) De Dolfijn Randhoornweg 31, 1422 WX UITHOORN
Internationale Taalklas Uithoorn Prinses Christinalaan 120, 1421 BN UITHOORN


Elke basisschool heeft een eigen schooldirecteur, website en slogan. Voor vragen over aanmelden van uw kind, leerlingenzorg en voor-, tussen- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Natuur en milieu educatie (NME)

De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs leren over de natuur.