Locatieonderzoek voor asielopvang in gemeente Uithoorn in volle gang

Na bijna twee jaar van steggelen is de Spreidingswet sinds 1 februari van kracht. Dit houdt in dat gemeenten vanuit het Rijk een wettelijke taak hebben in het opvangen van asielzoekers. Voor Uithoorn betekent dit dat zij rond de 190 asielzoekers moet gaan opvangen. De commissieleden van de gemeenteraad werden hier vorige week over bijgepraat door onder anderen wethouder José de Robles (Asiel & Migratie).

Al sinds het najaar van 2023 is de gemeente de mogelijkheden voor opvang aan het onderzoeken. De gemeenteraad gaf daar op 29 juni 2023 opdracht voor. Op dat moment zag de gemeente de Spreidingswet namelijk al op zich afkomen. Na de val van het kabinet, in juli 2023, kwam de Spreidingswet enige tijd op de lange baan terecht. Het was zelfs niet zeker of de wet er überhaupt zou komen. De gemeente besloot echter door te gaan met het locatieonderzoek. 

Eisen

Het vinden van een (of meerdere) locaties is geen makkelijke opgave. Er moet aan allerlei eisen worden voldaan die onder andere het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en het Rode Kruis stellen. Denk aan bijvoorbeeld de oppervlakte per opvangplek, veiligheid, privacy en de afstand van de opvang tot alle voorzieningen. 
Met alle eisen in het achterhoofd is de gemeente een lijst gaan samenstellen met locaties die mogelijk kansrijk zijn waarbij ook het COA wordt geraadpleegd. Vervolgens legt de gemeente contact met de eigenaar van de locatie en het COA om het gesprek op gang te brengen. Het is dan aan hen om er samen uit te komen. 

Maar zover is het nog niet. “Er is nog geen witte rook,” aldus de wethouder. Uiteindelijk is het dan nog aan de gemeenteraad om het definitieve akkoord te geven. De Robles: “Uiteraard zullen we tijdig omwonenden en belanghebbenden op de hoogte stellen.”