Spandoek ophangen

Voor het ophangen van een spandoek heeft u een vergunning nodig van de gemeente. 

Aanvraag reclameborden en of spandoeken plaatsen

De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek met een persoonlijke boodschap zijn:

 • Het spandoek is geen gevaar voor de veiligheid.
 • Het spandoek maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk.
 • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
 • U beschadigt geen bomen, lantaarnpalen, straatmeubels of andere openbare voorwerpen.
 • De afbeeldingen en teksten op het spandoek zetten niet aan tot geweld.

U stuurt een schriftelijke aanvraag naar de gemeente. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 0297-513111.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U mag een spandoek ophangen als de gemeente besluit dat: 

 • Het spandoek geen gevaar is voor de veiligheid;
 • Het spandoek het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt;
 • Het spandoek geen overlast veroorzaakt;
 • De afbeeldingen en teksten op het spandoek geen andere mensen kwetsen.

In uw aanvraag beschrijft u:

 • Naam en adresgegevens;
 • Het doel of de reden van het spandoek;
 • De plaats waar u het spandoek wilt ophangen;
 • Het opschrift en de grootte van het spandoek;
 • De periode dat u het spandoek wilt ophangen.

Wilt u een spandoek met reclame aan uw bedrijf ophangen? Kijk voor meer informatie bij Reclame plaatsen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.