Spandoek ophangen

Wilt u langs of over de weg een spandoek met gevoelens of gedachten ophangen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Aanvraag reclameborden en of spandoeken plaatsen

De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek met een persoonlijke boodschap zijn:

 • Het spandoek is geen gevaar voor de veiligheid.
 • Het spandoek maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk.
 • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
 • U beschadigt geen bomen, lantaarnpalen, straatmeubels of andere openbare voorwerpen.
 • De afbeeldingen en teksten op het spandoek zetten niet aan tot geweld.

Het in behandeling nemen van de aanvraag voor een vergunning: € 131,67.
Precariobelasting: € 0,95 per m2 per doek per dag.

(tarief 2023)

Zie de:

U stuurt een schriftelijke aanvraag naar de gemeente. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 0297-513111.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U mag een spandoek ophangen als de gemeente besluit dat: 

 • Het spandoek geen gevaar is voor de veiligheid;
 • Het spandoek het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt;
 • Het spandoek geen overlast veroorzaakt;
 • De afbeeldingen en teksten op het spandoek geen andere mensen kwetsen.

In uw aanvraag beschrijft u:

 • Naam en adresgegevens;
 • Het doel of de reden van het spandoek;
 • De plaats waar u het spandoek wilt ophangen;
 • Het opschrift en de grootte van het spandoek;
 • De periode dat u het spandoek wilt ophangen.

Wilt u een spandoek met reclame aan uw bedrijf ophangen? Kijk voor meer informatie bij Reclame plaatsen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.