Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Alleen wanneer dat is aangegeven worden stukken ook ter inzage gelegd in bibliotheek Amstelland of dorpshuis De Quakel.

Tijdelijk ter inzage

Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de mogelijkheden: (0297) 513 111.

Permanent ter inzage

De volgende stukken liggen permanent of voor zeer lange tijd ter inzage:

 • Programmabegroting 2015 van de gemeente Uithoorn
 • Jaarstukken 2013 gemeente Uithoorn
 • Jaarstukken 2014 gemeente Uithoorn
 • Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
 • Gewijzigde Afvalstoffenheffing
 • Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer Uithoorn
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
 • Beleidsregels Leerlingenvervoer
 • Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
 • Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
 • Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en Stadswerk
 • Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
 • Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008
 • Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 (Uitvoeringsbesluit)
Ter inzage verkeersbesluiten en verordeningen

Verkeersbesluiten en verordeningen worden bekend gemaakt via de Staatscourant en de website van Officiële bekendmakingen. U kunt de volledige verkeersbesluiten en verordeningen alleen digitaal inzien via Officiële bekendmakingen. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

Bouwtekeningen/Bouwvergunningen inzien

Op Inzage bouwarchief kunt u een aanvraag indienen voor het inzien van bouwtekeningen, bouwvergunningen, constructieberekeningen en palenplannen. 

Locaties ter inzage leggingen

Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Geregeld worden stukken ook ter inzage gelegd in bibliotheek Amstelland of dorpshuis De Quakel.

Dorpshuis De Quakel

Het adres van dorpshuis De Quakel is: Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 24.00 uur