Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport. Wilt u iemand voordragen? Doe dat bij de gemeente waarin die persoon woont. U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen.

Zo vraagt u een lintje voor iemand aan
 • Draag iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het voorstelformulier.
 • Vul het aanvraagformulier in. Of vraag het formulier op bij de gemeente.
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt.
 • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan.

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? De gemeente stelt een uiterste datum vast waarop u iemand kunt aandragen

Voor elke uitreiking wordt een mooi moment gekozen 

Bijvoorbeeld: 

 • tijdens de lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag
 • tijdens een ander bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum) 

Als de burgemeester lintjes uitreikt, doet hij dat namens de koning. Daarom draagt de burgemeester bij de uitreiking de ambtsketen met het rijkswapen erop. 

Mensen die een lintje krijgen, ontvangen ook een oorkonde. Hierin staat dat de onderscheiding is uitgereikt na besluit van de koning. 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.