Indienen Woo-verzoek

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Informatieaanvraag Wet Open Overheid (WOO)

Zo vraagt u informatie aan

Neem contact op met de gemeente.
Geef door:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
Hoe ontvangt u de informatie

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).
De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

De gemeenten en andere overheden gaan zelf ook actief informatie openbaar maken. U vindt deze informatie op het Platform open overheidsinformatie.

Voorwaarden

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
U mag geen stukken inzien:

 • die over de veiligheid van het land gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat
Termijn

De gemeente stuurt u een bericht binnen 4 weken nadat uw aanvraag is ontvangen. Deze periode mag de gemeente 1 keer verlengen met 2 weken.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.