Wethouder J.P.G. (Jan) Hazen

Jan Hazen is 2e locoburgemeester en wethouder.

Wethouder J.P.G. (Jan) Hazen

Portefeuille

  • Economische Zaken
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Mobiliteit & Infrastructuur
  • Sport
  • Ontwikkeling Kuil III

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

  • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
  • Lid Stuurgroep Greenport Aalsmeer
  • Aandeelhouder Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
  • Lid Portefeuillehouderoverleg Verkeer & Vervoer Vervoerregio Amsterdam

Nevenfuncties

  • Geen

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl