Wethouder J.P.G. (Jan) Hazen

2e Locoburgemeester en wethouder.  

Wethouder J.P.G. (Jan) Hazen

Portefeuille

 • Economische Zaken
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Mobiliteit & Infrastructuur
 • Sport
 • Ontwikkeling Kuil III

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid DB STIVAS
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Lid Stuurgroep Greenport Aalsmeer
 • Aandeelhouder Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
 • Lid Portefeuillehouderoverleg Verkeer & Vervoer Vervoerregio Amsterdam
 • Lid van het Comité van aanbeveling van KikaRow Rondje NL 2019

Nevenfuncties

 • Geen

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl