Wethouder J.P.G. (Jan) Hazen

Jan Hazen is 3e locoburgemeester en wethouder.

Wethouder Jan Hazen
Foto: Jan Hazen

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Omgevingswet
  • Bestemmingsplannen
  • Gebiedsontwikkeling
  • Programma ontwikkeling Dorpscentrum
 • Ondernemersklimaat & werkgelegenheid
  • Detailhandel & winkelcentra
  • Ondernemers
  • Greenport Aalsmeer
  • Greenpark Aalsmeer 
  • Arbeidsmigranten
 • Sport, toerisme & recreatie
  • Groene recreatieve zone 
 • Mobiliteit & Infrastructuur
  • Openbaar Vervoer
  • Parkeren
  • Verkeer en vervoer

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid Stuurgroep Greenport Aalsmeer
 • Namens de aandeelhouder gemeente Uithoorn vertegenwoordiger bij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
 • Namens de aandeelhouder gemeente Uithoorn vertegenwoordiger ROM invest
 • Lid Portefeuillehouderoverleg Verkeer & Vervoer Vervoerregio Amsterdam
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg economische zaken in deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Lid portefeuillehoudersoverleg verkeer en vervoer in deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Lid portefeuillehoudersoverleg ruimte in deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Lid stuurgroep Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), coördinerend wethouder
 • Lid stuurgroep Westeinderscheg
 • Lid AB Stichting Promotie Uithoorn & De Kwakel

Nevenfuncties

 • Geen

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl