Wethouder J. (José) de Robles

José de Robles is 2e locoburgemeester en wethouder.  

Wethouder Josè de Robles
Foto: José de Robles

Portefeuille

 • Zorg
  • Gezondheidszorg
  • Ouderenzorg
  • Jeugdzorg
  • Complexe gezinsproblematiek
 • Maatschappelijke ondersteuning
  • Wmo
  • Welzijn
 • Jeugd & onderwijs
 • Onderwijshuisvesting en onderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Werk & Inkomen
  • Re-integratie en participatiewet
  • Armoede, schulden en bestaanszekerheid
 • Asiel, migratie en inburgering

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid bestuur Werkbedrijf / Werkgeversservicepunt
 • Lid DB AM match
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidzorg (GGD)
 • Lid stuurgroep Gezond en wel
 • Lid Raad van Toezicht Initiatievenfonds Uithoorn
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl