Wethouder J. (José) de Robles

José de Robles is 3e locoburgemeester en wethouder.  

wethouder José de Robles

Portefeuille

  • Werk & Inkomen
  • Sociaal domein & Maatschappelijke ondersteuning
  • Onderwijs

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

  • Lid DB AM match
  • Lid bestuur Werkbedrijf / Werkgevers Servicepunt
  • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidzorg (GGD) 
  • Lid stuurgroep Gezond en wel 
  • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
  • Lid Raad van Toezicht Initiatievenfonds Uithoorn

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl