Wethouder F. (Ferry) Hoekstra

Ferry Hoekstra is 1e locoburgemeester en wethouder.

Wethouder Ferry Hoekstra
Foto: Ferry Hoekstra 

Portefeuille

 • Participatie en Communicatie
 • Financiën
  • Gemeentelijke financiën
  • Grondbedrijf
  • Greenpark Aalsmeer (toezichthouder) 
 • Vastgoed
  • Gemeentelijk vastgoed
 • Woonomgeving
  • Onderhoud openbare ruimte
  • Openbaar groen
  • Afvalstoffeninzameling en -verwerking
  • Water
  • Schiphol
  • Milieu en omgevingsdienst
 • Wonen
  • Ontwikkeling woningbouwlocatie
  • Volkshuisvesting
 • Coördinatie Duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie
 • Bedrijfsvoering
  • ICT, Juridische zaken, huisvesting, facilitair

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Lid Adviescommissie Afvalenergie centrale
 • Lid Bestuurlijke Regie Schiphol
 • Lid platform Bestuurlijk Overleg Water in AGV Gebied (BOWA)
 • Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering van Stedin Groep
 • Lid aandeelhouderscommissie van Stedin Groep
 • Toezichthouder Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
 • Lid stuurgroep Herziening Woonruimteverdeling RAP-regio
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Lid portefeuillehoudersoverleg wonen in deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Lid portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid in deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Lid portefeuillehoudersoverleg RES in deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Lid bestuurlijk bodemberaad
 • Lid stuurgroep Huurdersverenigingoverleg Uithoorn en De Kwakel

Nevenfuncties

 • Geen

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl