Column van de burgemeester: Naturalisatieceremonie

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Onlangs kreeg ik de vraag: Burgemeester, ik hoor dat er in Uithoorn geregeld inwoners genaturaliseerd worden. Wat houdt dat precies in en wie komen daar eigenlijk voor in aanmerking?
Het klopt inderdaad dat we in de gemeente Uithoorn bijna maandelijks een “naturalisatieceremonie” organiseren. Mensen die lang in Nederland verblijven, een inburgeringscursus succesvol hebben afgerond en zich verbonden voelen met ons land, kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij worden dan officieel Nederlander. Ze krijgen een paspoort en mogen stemmen.

Wie Nederlander wil worden, moet bij de gemeente een naturalisatieverzoek indienen. En vervolgens voeren wij als gemeente een eerste controle uit. Daarna sturen we het verzoek door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. Die bekijkt dan weer of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, neemt de Koning een formeel besluit. Daarna volgt een naturalisatieceremonie bij de gemeente. In de gemeente Uithoorn hebben we, zoals ik al zei, bijna maandelijks een naturalisatiebijeenkomst. Tijdens de ceremonie krijgen zo’n 10 tot 15 mensen de Nederlandse nationaliteit. 
Wie aan alle eisen voldeed en werd toegelaten, kreeg voorheen een brief thuis. En dat was het dan. Nu is dat anders geregeld. Eerst leggen de mensen officieel een eed of belofte af waarin zij aangeven dat zij de wetten van Nederland, haar vrijheden en rechten respecteren. Pas daarna krijgen zij de brief met toelating uitgereikt.

Als burgemeester ben ik, tenzij bij uitzondering een wethouder de honneurs waarneemt, altijd degene die de nieuwe inwoners welkom heet en met hen de laatste formele zaken afrondt. Zoals de eedaflegging. Het is altijd mooi om te zien hoe blij deze mensen zijn. En trots. Soms ook zenuwachtig. We proberen er altijd een leuk moment van te maken. Het is immers een mijlpaal. Daarom maken we ook altijd tijd voor een fotomoment; de foto krijgen ze thuisgestuurd als aandenken. 

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn