Burgemeester P.J. (Pieter) Heiliegers

De heer Pieter Heiliegers is burgemeester van Uithoorn, voorzitter van het college van B&W en voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Pieter Heiliegers
Foto: Pieter Heiliegers

Portefeuille burgemeester

 • Bestuur en Organisatie
  • Coördinatie regionale en bestuurlijke samenwerking
  • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Veiligheid
  • Handhaving openbare Orde & Veiligheid
  • Integrale veiligheid inclusief digitale veiligheid
 • Kunst, Cultuur & Erfgoed

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid bestuur Duo+ (voorzitter 2022-2024) 
 • Lid DB en AB GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Lid regiegroep Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Lid Algemene Vergadering Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Lid stuurgroep Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Marinus Fuit
 • Directeur/eigenaar Heiliegers Van Waert groep BV
 • Lid bestuur Bank Nederlandse Gemeenten Cultuurfonds - voorzitter adviescommissie BNG Cultuurfonds
 • Voorzitter van Raad van Commissarissen Regionale Ambulance Voorziening - Kennemerland (bezoldigd € 560,- per maand)

Contact