Burgemeester P.J. (Pieter) Heiliegers

De heer Pieter Heiliegers is burgemeester van Uithoorn, voorzitter van het college van B&W en voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester P.J. (Pieter) Heiliegers

Portefeuille burgemeester

 • Dienstverlening
 • Handhaving openbare Orde & Veiligheid
 • Toezicht & Handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Kunst, Cultuur & Erfgoed
 • Personeel & Organisatie
 • Informatieveiligheid & ICT

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid bestuur Duo+
 • Lid DB en AB GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Lid Regiegroep Metropool Regio Amsterdam

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Marinus Fuit
 • Directeur/eigenaar Heiliegers Van Waert groep BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cultuureducatiegroep (Lid HR/Remuneratiecommissie | bezoldigd € 150,-- per maand)
 • Voorzitter van Raad van Commissarissen Regionale Ambulance Voorziening - Kennemerland (bezoldigd € 519,-- per maand)
 • Lid Raad van Toezicht - Centraal Bureau Fondsenwerving (Lid Auditcommissie, incl. ICT + Lid HR/Remuneratiecommissie)

Contact