Besluitenlijst college

Elke week wordt de meest recente besluitenlijst van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) gepubliceerd. Het college vergadert iedere dinsdag. Na afloop wordt een besluitenlijst gemaakt van alle besluiten genomen over de periode van de woensdag ervoor tot en met de dinsdag.

Bekijk het wekelijks overzicht van de besluiten 2024 op uithoorn bestuurlijkeinformatie.nl.