WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

In de jaarlijkse WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde (waardebepaling) van uw pand of stuk grond. 
Een WOZ-beschikking en een taxatieverslag vraagt u aan via de website van Gemeentebelastingen Amstelland.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde, de aanslag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingsproblemen? Kijk op de website van Gemeentebelastingen Amstelland of neem telefonisch contact op met Gemeentebelastingen Amstelland via (020) 540 48 86 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).

Wat is de WOZ-waarde

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting.

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde geldt voor 1 jaar. De waarde van uw pand of grond kan ondertussen veranderen. 

Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt onder andere gekeken naar het soort gebouw en de grootte. Maar ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden. In het taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is opgebouwd. Een taxatieverslag vraagt u aan via de website van Gemeentebelastingen Amstelland

Kosten

Het inzien van de WOZ-waarde en het taxatieverslag is gratis.

Zo bekijkt u uw WOZ-waarde

Als u op 1 januari van dit jaar eigenaar was van een onroerende zaak, ontvangt u automatisch een WOZ-beschikking. Als u na 1 januari eigenaar bent geworden, kunt u een WOZ-beschikking opvragen. Dit kunt u doen via woz@amstelveen.nl.
Hierop staat de WOZ-waarde van uw pand of grond. Op de beschikking staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag opvragen via Gemeentebelastingen Amstelland.

Neem contact op met Gemeentebelastingen Amstelland via (020) 540 48 86 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur) als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw woning, pand of perceel (WOZ-waarde), kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.