Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor verschillende soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. Lever klein chemisch afval altijd op de juiste manier in.

Afval scheiden


Een groot deel van de (schadelijke) stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat u het kca gescheiden inlevert: het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort, zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu.

Als kca bij het restafval komt, kan het verschillende problemen geven: sommige stoffen kunnen – in combinatie met elkaar of met een batterij – brandgevaar veroorzaken, andere stoffen vervuilen de lucht, bodem of het grondwater als ze met het restafval worden verbrand of gestort.

Bij het scheidingsdepot hebben we een aparte inzameling hiervoor om te voorkomen dat ze tussen het restafval komen. Lever uw klein chemisch afval apart in. Batterijen kunt u ook apart bij diverse winkels in de gemeente inleveren. Als u twijfelt, kijk dan op afvalscheidingswijzer.nl, of vraag het aan de medewerkers van het scheidingsdepot.

Batterijen


Het is belangrijk om lege batterijen in te leveren; ze zijn schadelijk voor het milieu maar kunnen gerecycled worden. Overal waar u batterijen of producten met ingebouwde batterijen koopt, staat een inzamelton of -doos. In Uithoorn kunt u ook terecht op ons scheidingsdepot.

Met 10 batterijen kunt u meedoen aan de maandelijkse winactie ‘Lever ze in en WIN!’. Kijk voor meer informatie over de win actie of inleverpunten op: legebatterijen.nl

Inleverpunten

Bekijk de inleverpunten waar u uw lege batterijen kunt inleveren.

Wat hoort bij klein chemisch afval?


Het gaat om onder andere spuitbussen, accu’s, batterijen, motorolie, bestrijdingsmiddelen, gootsteenontstopper, kwikthermometers, lampenolie, medicijnen, spaarlampen, tl- en LED-lampen, verf en verfproducten (verdunner, reiniger, afbijtmiddel).

Meer informatie


Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.