Containers

Op veel plekken vindt u ondergrondse containers. Op deze pagina ziet u welk soort afval u in de verschillende containers kwijt kunt. Voor de minicontainer gelden specifieke regels. U kunt een extra minicontainer aanvragen.

Ondergrondse containers/verzamelcontainers


Een ondergrondse container is een verzamelcontainer, bestemd voor meerdere huishoudens.

 • Met restafval gaan alle inwoners (behalve lintbebouwing) naar een ondergrondse container in de buurt.
 • Voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) is de verzamelcontainer voor gestapelde bouw bovengronds. Planten, bloemen en tuinafval kan ook naar een tuingroendepot worden gebracht.
 • Voor PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons) en papier kan gestapelde bouw gebruik maken van een ondergrondse container
 • In elke wijk (o.a. bij winkels) vindt u ondergrondse glas - en textielbakken. Gooi het niet bij het restafval, het kan uitstekend worden gerecycled.
 • Gestapelde bouw voor restafval, behalve bij lintbebouwing. 
PMD-containers


Meer thuis zijn, betekent ook meer (rest)afval. Soms wordt het restafval in de PMD-container gegooid. Als er restafval in een PMD-container zit, wordt de container door de afvalinzamelaar niet geleegd. Dit heeft te maken met onze gescheiden afvalsystemen.

We hebben ondergrondse containers voor het restafval en deze worden nu vaker geleegd. Mocht het voorkomen dat de ondergrondse restafvalcontainer vol is, neem de zak mee naar huis en probeer het later nog een keer. Of loop naar een andere ondergrondse restafvalcontainer in uw buurt. Laten we elkaar vooral helpen in deze bijzondere tijd.

Minicontainer


In de minicontainer past 240 liter afval; er mag maximaal 60 kilo in. De minicontainer bevat een microchip met adresgegevens.
Eén laagbouwwoning heeft maximaal 4 verschillende minicontainers:

 • Grijze deksel voor restafval (alleen lintbebouwing)
 • Blauwe deksel voor papier en karton
 • Oranje deksel voor PMD (Plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken)
 • Groen deksel voor GFT (Groente-, fruit- en tuinafval)
Extra minicontainer bestellen 

 • Extra containers voor de inzameling van PMD (oranje deksel) GFT (groen deksel) of papier (blauw deksel) zijn gratis.
 • Elke extra container met grijs deksel (alleen voor lintbebouwing) kost € 144,70 (tarief 2022) per jaar.

Regelen zonder inloggenMinicontainer aanvragen 

Logo DigiDMinicontainer aanvragen 

Aanbieden van uw minicontainer


Voorwaarden opstelplaats

 • Alleen het afval dat opgehaald wordt volgens de Afvalkalender per wijk of volgens uw afspraak met de gemeente.
 • Tussen zonsondergang (avond tevoren) en 7.30 uur ('s morgens) op de opstelplaats.
 • Minicontainers met wielen en handvat naar de weg.
 • Minicontainers voor zonsondergang weer verwijderen.

Voorwaarden aanbieden minicontainer

 • Het deksel moet dicht zijn.
 • Er mag geen afval boven de rand uitsteken.
 • Geen los afval of afvalzakken bijplaatsen.
 • De container mag niet zwaarder zijn dan 60 kg.
 • Alleen afval waarvoor container is bedoeld.
 • Het afval mag niet aangedrukt zijn; de container kan dan niet goed worden geleegd.
 • Geen vloeibaar of nat afval in de container.
 • Nooit gloeiend afval in de container doen.