Containers

In veel wijken staat een ondergrondse container voor restafval. Veel huishoudens in de gemeente kunnen daar op elk gewenst moment hun restafval naar toe brengen. Bij laagbouwwoningen heeft ieder huishouden een minicontainer voor papier, groente- fruit-, en tuinafval (GFT) en voor plastic, metaal en drankenkartons (PMD). De meeste bewoners van de lintbebouwing hebben een minicontainer voor hun restafval. Een aantal bewoners hebben gekozen om verderop naar de ondergrondse restafvalcontainer te lopen.

PMD, Papier/Karton en GFT 

De gemeente Uithoorn zamelt papier apart in, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De laagbouwwoningen hebben een minicontainer met blauwe deksel voor papier. De hoogbouwwoningen maken gebruik van de ondergrondse container voor papier. Bij de laagbouw haalt de gemeente om de week PMD en GFT op, het papier en karton wordt één keer per 4 weken opgehaald.  

Minicontainer aan huis

Let op: via de aanvraag hieronder worden er geen oude of defecte containers opgehaald. Een defecte container kunt u melden op Melding over openbare ruimte indienen. Uw defecte container wordt dan omgeruild voor een nieuwe.   

Minicontainer aanvragen 

In de minicontainer past 240 liter afval; er mag maximaal 60 kilo in. De minicontainer bevat een microchip met adresgegevens. Eén laagbouwwoning heeft maximaal 4 verschillende minicontainers:

 • Grijze deksel voor restafval (alleen lintbebouwing)
 • Blauwe deksel voor papier en karton
 • Oranje deksel voor PMD (Plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken)
 • Groen deksel voor GFT (Groente-, fruit- en tuinafval)

Extra containers voor de inzameling van PMD (oranje deksel) GFT (groen deksel) of papier (blauw deksel) zijn gratis. Elke extra container met grijs deksel (alleen voor lintbebouwing) kost € 157,88 (tarief 2024) per jaar.

Voorwaarden aanbieden minicontainer
 • Het deksel moet dicht zijn.
 • Er mag geen afval boven de rand uitsteken.
 • Geen los afval of afvalzakken bijplaatsen.
 • De container mag niet zwaarder zijn dan 60 kg.
 • Alleen afval waarvoor container is bedoeld.
 • Het afval mag niet aangedrukt zijn; de container kan dan niet goed worden geleegd.
 • Geen vloeibaar of nat afval in de container.
 • Nooit gloeiend afval in de container doen.
 • Alleen het afval dat opgehaald wordt volgens de Afvalkalender per wijk of volgens uw afspraak met de gemeente.
 • Tussen zonsondergang (avond tevoren) en 7.30 uur ('s morgens) op de opstelplaats.
 • Minicontainers met wielen en handvat naar de weg.
 • Minicontainers voor zonsondergang weer verwijderen.
Gratis bio-emmer ophalen

U kunt een bio-emmer (inhoud 7 liter) gratis ophalen op het Scheidingsdepot (tijdens openingstijden).

Ondergrondse containers/verzamelcontainers

Een ondergrondse container is een verzamelcontainer, bestemd voor meerdere huishoudens.

Met restafval gaan alle inwoners (behalve lintbebouwing) naar een ondergrondse container in de buurt.

Voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) is de verzamelcontainer voor gestapelde bouw bovengronds. Planten, bloemen en tuinafval kan ook naar een tuingroendepot [link] worden gebracht.
Voor PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons) en papier/karton kan gestapelde bouw gebruik maken van een ondergrondse container

In elke wijk (o.a. bij winkels) vindt u ondergrondse glas - en textielbakken. Gooi het niet bij het restafval, het kan uitstekend worden gerecycled.

Glascontainers
Wijk Glascontainers
De Kwakel Drechtdijk (bij winkels), Gerberalaan, Het Fort, Traverse en Vuurlijn (ingang Rietkraag)
De Legmeer Legmeerplein (winkelcentrum) en Op de Klucht
Europarei Tussen Briand- en Brusselflat en tussen Schuman- en Romeflat
Kootpark Sportlaan (bij zwembad)
Legmeer-West Buitenhof, Faunalaan (ter hoogte van Aan de Zoom) en Zoogdierenlaan (bij school)
Meerwijk-Oost Elbe en Schoolstraat (ingang parkeergarage Amstelplein)
Meerwijk-West Korte Polderweg
Oude Dorp / De Regentes Prinses Irenelaan (bij supermarkt) en De Regent/De Stadhouder
Park Krayenhoff Hoek Geometrielaan/Watsonweg
Thamerdal Prinses Christinalaan (bij winkels) en Prinses Margrietlaan (bij Admiraal Tromplaan)
Zijdelwaard Arthur van Schendellaan (bij winkels), Guido Gezellelaan, Joost van den Vondellaan (bij winkels), Zijdelrij, Zijdelwaardplein (winkelcentrum)