Afvalkalender

Op de Afvalkalender per wijk ziet u per wijk wanneer de verschillende minicontainers geleegd worden. Ook de takkendagen staan erop. U kunt de afvalkalenders uitprinten door op het print-icoontje rechtsonder elke pagina te klikken. Kunt u niet printen of wilt u een uitgave van alle wijken op één plattegrond, bel dan met het Klant Contact Centrum (0297) 513 111. U krijgt deze dan toegestuurd.

Containers


In iedere wijk in de gemeente staat een ondergrondse container voor restafval. Veel huishoudens in de gemeente kunnen daar op elk gewenst moment hun gf/restafval naar toe brengen. Bij laagbouwwoningen heeft ieder huishouden ook een minicontainer voor papier en voor plastic, metaal en drankenkartons (PMD). Bewoners van lintbebouwing hebben nog een grijze minicontainer voor hun restafval.

SUEZ, onze afvalinzamelaar is per 1 juli jl. overgenomen door PreZero. Vanaf 19 juli rijden de voertuigen van PreZero in de straat om de containers te legen. De inzameldagen blijven hetzelfde. Kijk op www.prezero.nl voor meer informatie.

PMD, papier en takken


Bij de laagbouw haalt de gemeente om de week PMD op, het papier wordt één keer per 4 weken opgehaald en twee keer per jaar haalt de gemeente takken op.