Wetboek van Strafrecht

Wet artikel nummer : 437

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/DerdeBoek/TitelII/Artikel437/