Regeling vergoeding Verklaring Omtrent het Gedrag en gedragsverklaring aanbesteden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0033111