Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041494