Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036618