Besluit basisregistratie personen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034306