Verkiezingsborden Uithoorn

In de gemeente Uithoorn worden geen borden neergezet waarop politieke partijen hun posters kunnen plakken. Wel is het toegestaan om verkiezingsborden (driehoeksborden en sandwichborden) of spandoeken te plaatsen na het doen van een melding via de website van de gemeente.

Per melding kunnen er maximaal 20 borden of 5 spandoeken in de gemeente voor de duur van twee weken worden geplaatst. Meldingen kunnen met een e-formulier via onze website worden ingediend uiterlijk 7 dagen van tevoren.

Voer geen campagne in de buurt van de stemlokalen!

Elke politieke partij mag op eigen wijze campagne voeren. Op de verkiezingsdag (donderdag 6 juni 2024) mag u overal in Uithoorn campagne voeren, maar niet in (de omgeving van) stembureaus.