Op wie kan ik stemmen?

20 politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni. Er nemen in totaal 497 kandidaten deel.

Kandidaten en partijen voor het Europees Parlement

Op de website van de Kiesraad kunt u een volledige lijst met partijen vinden, zie: 20 politieke groeperingen nemen deel aan Europees Parlementsverkiezing.
Op de websites van de partijen zelf kunt u een lijst met de kandidaten vinden. 
Uiterlijk 31 mei ontvangt u de kandidatenlijst voor de verkiezing van het Europees Parlement. Op deze lijst staan alle kandidaten die verkiesbaar zijn.

Stemhulpen

Om uw keuze te kunnen maken kunt u eventueel gebruikmaken van een ‘stemhulp’ (soms ook wel ‘kieshulp’ genoemd). Er zijn diverse stemhulpen die kiezers kunnen raadplegen bij hun keuze in de verkiezing voor het Europees Parlement.
Deze online stemhulpen werken met verschillende methodes waarbij een kiezer een aantal stellingen voorgelegd krijgt en moet aangeven het eens of oneens te zijn met die stelling.
Voorbeelden van stemhulpen zijn:

Het nadeel van online stemhulpen is dat er slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod komt, en dat de beweegredenen van een kiezer achter een keuze niet worden meegewogen in het advies. Stemhulpen van niet-publieke organisaties kunnen tevens een ‘gekleurd’ stemadvies geven.