Iemand machtigen om voor u te stemmen

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen als u op de dag van de verkiezing niet in staat bent om zelf aan de stemming deel te nemen, en u geen volmacht kunt verlenen door overdracht van uw stempas. Ook als u op de dag van de stemming helemaal geen legitimatie heeft, kunt u aan iemand anders een volmacht geven om voor u te gaan stemmen. U kunt dit alleen doen door een schriftelijke volmacht te geven aan een kiezer die wel een geldig legitimatiebewijs heeft.

U kunt op 3 manieren een schriftelijke volmacht aanvragen: 

Schriftelijke volmacht online aanvragen met uw DigiD.

  1. Wilt u online een aanvraag doen? Dat kan via de button met DigiD. 
  2. Komt u liever langs op het gemeentehuis? Dan kunt u een formulier ophalen bij de afdeling burgerzaken. U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen. Beiden ondertekenen het formulier. U levert het formulier uiterlijk maandag 3 juni 2024 weer in bij de afdeling Burgerzaken.
  3. Of u downloadt het formulier Verzoek schriftelijke volmacht (pdf, 206 kB). Op het formulier vult u uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen. Beiden ondertekenen het formulier. U levert het uiterlijk maandag 3 juni 2024 in bij de afdeling burgerzaken. Of u scant het formulier na ondertekening en mailt het naar: verkiezingen@uithoorn.nl

U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen, ondertekent beide het formulier en levert het formulier uiterlijk 3 juni 2024 weer in bij de afdeling burgerzaken. Een eenmaal gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken en de volmachtgever mag niet zelf aan de verkiezing deelnemen.

De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en moet de stem(men) uitbrengen tegelijk met de eigen stem. Bent u de volmacht(en) vergeten en heeft u uw stem al uitgebracht, dan kunt u de volmachtstem(men) niet meer uitbrengen!

Stemmen bij onderhandse volmacht

Als u zelf niet in de gelegenheid bent uw stem uit te brengen, kunt u iemand machtigen dit voor u te doen. U moet dan op de achterkant van uw stempas het gedeelte VOLMACHTBEWIJS invullen, samen met degene die voor u gaat stemmen. U moet allebei tekenen en u geeft een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde. 

De gemachtigde moet uw stem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 machtigingen hebben aangenomen.