Gladheidbestrijding

Ook deze winter is de gemeente weer actief met de gladheidbestrijding.

Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en ijzel kan over het algemeen voorkomen in de periode van 1 november tot 1 april. De strooiroutes staan op onze digitale kaart.

Strooien bij (weg)werkzaamheden

In onze gemeente zijn verschillende infra projecten, waardoor de standaard strooiroutes kunnen afwijken.  

Veiligheid

Om de veiligheid te vergroten regelt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden. Dit is verdeeld in twee prioriteiten:

  • Prioriteit 1

Dit zijn de hoofdroutes en fietspaden die preventief (vooraf) en bij alarmering worden gestrooid met inzet van het benodigde materieel. Hierbij worden de toegangswegen en parkeerplaatsen bij winkelcentra meegenomen.Tijdens extreme situaties, indien gladheid tenminste drie dagen of langer aanhoudt, en tijdens sneeuw of ijzel moet intensiever worden gestrooid. Deze situatie wordt per omstandigheid op maat ingevuld door bijvoorbeeld extra strooibeurten te houden. 

  • Prioriteit 2

Dit zijn de bushaltes en winkelcentra die curatief (achteraf) worden gestrooid. Deze route wordt hoofdzakelijk in eigen beheer, aansluitend op de hoofdroute, gestrooid. In verband met de toegankelijkheid van openbare gebouwen en centra voor ouderen zal hier speciale aandacht aan gegeven worden. Gemiddeld komt deze situatie 3 à 4 maal per jaar voor.

Extreme weersomstandigheden

Tot slot is bij extreme weersomstandigheden een aparte route aangewezen. Op deze route bevinden zich alleen de belangrijkste doorgaande wegen om enige doorstroom van verkeer te laten plaatsvinden. De gemeente wil er wel op wijzen dat dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. Inwoners van Uithoorn en De Kwakel hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.

Beleidsplan

Hoe de gemeente de gladheid aanpakt, is beschreven in het beleidsplan gladheidbestrijding. Dit kunt u opvragen door een mail te sturen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van gladheidbestrijding. 

Vragen

Heeft u vragen, kijk op veelgestelde vragen over gladheidbestrijding. Heeft u nog een andere vraag, mail naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van gladheidbestrijding.