A.A.A. (André) Jansen

André Jansen

Fractievoorzitter CDA

Contactgegevens:

Lid van:

commissie Organiseren.

Maak kennis met André Jansen

Ik ben de politiek ingegaan, omdat:
Mijn politieke gedrevenheid is al weer een aantal jaren geleden aangewakkerd, ten tijde van de financiële crisis, toen ik me realiseerde dat politieke deelname de enige manier is om veranderingen en vooral verbeteringen tot stand te brengen. Vanuit mijn achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid vond ik dat het CDA daarbij het beste bij mij paste. Eigenlijk ben ik altijd wel politiek geëngageerd geweest, dus dat het er een keer van zou komen was voor mij geen verrassing.

Mijn prioriteit in de gemeenteraad:
Het CDA komt per definitie op voor de zwakkeren en voor hen die dat zelf niet (meer) kunnen, dat sprak me meer aan dan het vechten voor het eigen hachje of een gebrek aan milieubewustzijn. Het is dan ook mijn ambitie om voor Uithoorn waarde te kunnen toevoegen door bijvoorbeeld meer werkgelegenheid te helpen creëren, want dat geeft niet alleen meer voldoening, meer bedrijvigheid betekent ook lagere lasten voor de bewoners, en meer huizen en daarmee meer inkomsten voor de gemeente en daardoor een mooier en aantrekkelijker Uithoorn.

Mijn eigen geluid is:
Als fractievoorzitter van het CDA neem ik me voor een helder en kritisch geluid te laten horen, als het gaat om bestedingen en financiën. We hebben een open grondhouding en zijn gericht op een constructieve samenwerking met àlle partijen en op maatschappelijke vooruitgang voor Uithoorn en De Kwakel.

Mijn prioriteit in de gemeenteraad:
Er komt veel op ons af de komende vier jaren: de omgevingswet moet nu door de gemeente zèlf worden uitgevoerd, het vervangen van het gasnet is een klus die snel geklaard moet worden want het gas wordt écht onbetaalbaar straks en het nog verder uitbouwen van WMO en de Participatiewet zijn klussen van formaat.

Persoonlijk wil ik me sterk maken voor een zonnepanelenpark op het gesaneerde en nog te saneren CINDU-terrein met daarbij de steun van zoveel mogelijk fracties, de participatie van zoveel mogelijk inwoners en in samenwerking met een kapitaalkrachtige partij in de vorm van een Publiek Private Samenwerking zoals bijvoorbeeld ook het Winkelhart in Amstelveen is gefinancierd. 
Zo kunnen de inwoners van Uithoorn en de Kwakel profiteren van zonnepanelen ook als je geen eigen dak hebt.
Ik heb er zin in!