Oud papier inleveren

Oud papier wordt hergebruikt. Daarom wordt het door de gemeente apart ingezameld. U brengt oud papier en karton naar een papierbak of inzamelpunt.

De gemeente Uithoorn zamelt papier apart in, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Kijk op mijnafvalwijzer.nl voor de data. De laagbouwwoningen hebben een minicontainer met blauwe deksel voor papier. De hoogbouwwoningen maken gebruik van de ondergrondse container voor papier.  

Voorwaarden opstelplaats

  • Alleen het afval dat opgehaald wordt volgens de afvalkalender of de afspraak met de gemeente.
  • Tussen zonsondergang (avond tevoren) en 7:30 uur ('s morgens) op de opstelplaats.
  • Minicontainers met wielen en handvat naar de weg.
  • Minicontainers voor zonsondergang weer verwijderen.