Oud papier inleveren

De gemeente Uithoorn zamelt papier apart in, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Kijk op mijnafvalwijzer.nl voor de data. De laagbouwwoningen hebben een minicontainer met blauwe deksel voor papier. De hoogbouwwoningen maken gebruik van de ondergrondse container voor papier.

Voorwaarden opstelplaats
  • Alleen het afval dat opgehaald wordt volgens de afvalkalender of de afspraak met de gemeente.
  • Tussen zonsondergang (avond tevoren) en 7:30 uur ('s morgens) op de opstelplaats.
  • Minicontainers met wielen en handvat naar de weg.
  • Minicontainers voor zonsondergang weer verwijderen. 
Meer informatie