Grondstoffenbeleid

We willen zoveel mogelijk afval scheiden zodat we grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Dit heeft een gunstig effect op de Co2-uitstoot en de afvalstoffenheffing.

In de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 en het coalitieakkoord 2018-2022 geeft gemeente Uithoorn aan toe te willen groeien naar de landelijke doelstellingen (100 kg restafval per inwoner in 2020, 30 kg in 2025).

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad het grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 vastgesteld (zie: Gemeenteblad 2022, 90417 op Overheid.nl.)

Fase 1 is in 2021 uitgevoerd:

  • Inzameling van groente-, fruit en tuinafval (gemeenten zijn per 1 juli 2020 verplicht GFT in te zamelen)
  • Drie extra glascontainers
  • Communicatie (AfvalWijzer, Afvalkrant en video’s op de Facebookpagina van gemeente Uithoorn)

In 2021 hielden we gemiddeld 240 kg restafval per inwoner over. We streven naar 100 kg restafval per inwoner in 2023. De raad buigt zich in 2022 over fase 2 van het grondstoffenbeleid.