Woonurgentie Uithoorn

Heeft u een urgent woonprobleem? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. Het eerste contact met het Sociaal Loket wordt vastgelegd in een melding. Aan de hand van deze melding wordt binnen vijf werkdagen contact met u opgenomen voor een intakegesprek in het gemeentehuis in Uithoorn.

Woonurgentie aanvragen


In het gesprek met een klantmanager Wmo komt ter sprake wat het huisvestingsprobleem is en wat u zelf kan doen of regelen (eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid) om het huisvestingsprobleem op te lossen.
In het intakegesprek wordt beoordeeld of u een aanvraag kunt indienen voor een woonurgentie.

Voor woonurgentie kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket (Wmo) tijdens de spreekuren:
Via de telefoon van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur, telefoonnummer (0297)-513111.

U kunt ook een e-mail sturen naar: sociaal.loket@uithoorn.nl

Kosten


Aanvragen van een woonurgentie kost € 41,35 (tarief 2020).

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor een woonurgentie in Uithoorn, moet u in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Uithoorn;
 • u heeft een verzamelinkomen lager dan € 39.055 (prijspeil 2020); Let op: daar zijn wel uitzonderingen op, lees hiervoor de inkomensvoorwaarden op woningnetregioamsterdam.nl;
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldige verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 8, a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000;
 • u woont voorafgaand aan de urgentieaanvraag twee jaar zelfstandig in de gemeente Uithoorn of u hebt voor een eventuele opname in een instelling of bij detentie twee jaar in Uithoorn gewoond. De inschrijving bij de GBA is maatgevend;
 • u staat als woningzoekende ingeschreven bij Woningnet;
 • u heeft het jaar voorafgaand aan de urgentieaanvraag geen passende woonruimte geweigerd;
 • de aard van de huisvestingsproblematiek maakt verhuizing binnen zes maanden noodzakelijk;
 • u kunt binnen zes maanden geen passende woonruimte krijgen op basis van uw woon- en/of inschrijvingsduur.
Woonurgentie Uithoorn


Woningzoekenden van de gemeente Uithoorn kunnen, indien er sprake is van ernstige huisvestingsproblematiek, een woonurgentie aanvragen voor een woning in de gemeente Uithoorn.

Gezien de lange wachttijden voor een woning in de gemeente Uithoorn, verleent de gemeente alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een woonurgentie; voor elke woningzoekende met een woonurgentie moet een andere woningzoekende langer wachten op een woning. Daarom verleent de gemeente alleen een urgentie aan een woningzoekende die in een acute noodsituatie verkeert en op zeer korte termijn een woning nodig heeft.

Een woonurgentie geeft een zeer beperkte keus uit het woningaanbod. Er kan niet worden gekozen voor een bepaalde soort woning of specifieke buurt. De gemeente verwacht dat, er door de persoon die de woonurgentie heeft gekregen, zo snel mogelijk een andere woning wordt geaccepteerd. Indien de woning wordt geweigerd of er niet wordt gereageerd op de aanbieding van een woning kan de woonurgentie worden ingetrokken.  

Bijzonderheden

Het niet hebben van een woning is geen reden voor een woonurgentie. Er wordt geen woonurgentie afgegeven in één van de volgende situaties:

 • Een echtscheiding of verbreking van de samenwoning zonder de zorg voor kinderen.
 • Een startend gezin zonder eigen woning.
 • Tijdelijke huurcontracten of problematische woonsituaties.
 • Een te kleine, te grote of slechte kwaliteit van de woning.
 • Problemen met de woonomgeving (geluidsoverlast, burenruzie).