Hondenbeleid

In Uithoorn moeten honden altijd aangelijnd zijn en overal moeten uitwerpselen worden opgeruimd. In de losloopgebieden en hondenroutes geldt hierop een uitzondering. Ook zijn op een aantal plekken honden niet toegestaan zoals op speelvelden. Kijk op www.uithoorndenktmee.nl voor de toetsing van het huidige hondenbeleid.

Hond aan- of afmelden


U kunt uw hond(en) met een formulier aan- en afmelden op de website van Gemeentebelastingen Amstelland
U kunt hiervoor ook een formulier afhalen tijdens de openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. 

Regels om het voor iedereen aangenaam te houden


Veel mensen die hun hond uitlaten, houden zich goed aan de regels voor de hondengebieden. Maar jammer genoeg niet iedereen. U kunt hier lezen wat de regels en het beleid zijn.

Uitleg hondenpaaltjes

  • Rood: hondenroute
  • Groen: losloopgebied
  • Gearceerd: verboden voor honden
  • Oranje: alleen kort aangelijnd

Kinderspeelvelden

Op elk speelveld of speelplaats geldt een hondenverbod. U mag hier niet aanwezig zijn met uw hond. Een speelplek voor kinderen is eenvoudig te herkennen aan de aanwezige speeltoestellen. Tip: ga ook niet met uw hond(en) een schoolplein op!

Natuurgebied Uithoorn

Het natuurgebied Uithoorn is verboden voor honden. Op doorgaande, verharde paden mogen de honden kort aangelijnd worden meegenomen.

Runderen in het Libellebos

Elk jaar in april worden de Schotse Hooglanders / Dexters weer losgelaten in het park (weide). Voor hondenbezitters betekent dit dat zij in dit gebied de honden weer verplicht moeten aanlijnen in dit gebied. Vanaf 1 april worden alle borden bij alle toegangshekken geplaatst.

Bordje Libellenbos

Controle en boetes


De regels en verboden worden gecontroleerd. Wanneer een overtreding wordt gesignaleerd kan hondenbezitter of hondenuitlater bekeurd worden.

Plattegrond Hondenroutes/losloopgebieden


Aangelijnd mogen honden worden uitgelaten op de ‘hondenroutes’, aangeduid met een speciaal bordje. Daar kunnen ze hun behoeften doen in de groenstrook. In de groenstrook hoeft het niet te worden opgeruimd maar op de verharde weg of stoep wel.

Een hond mag nooit loslopen binnen onze gemeentegrenzen, behalve in de zogenaamde ‘losloopgebieden’. Deze zijn duidelijk aangegeven door middel van groene bordjes. In deze gebieden hoeven bovendien de uitwerpselen niet te worden opgeruimd.

Hondenuitlaatroutes Park Krayenhoff Uithoorn: 

Hondenuitlaatroutes Park Krayenhoff Uithoorn
Hondenuitlaatroutes Uithoorn en De Kwakel:

Hondenuitlaatroutes UIthoorn en De Kwakel
Hondenuitlaatroute Kwakel Zuid De Oker:

Hondenuitlaatroute Kwakel Zuid De Oker