Lijst met waardevolle bomen 2022

De gemeente Uithoorn heeft een lijst met waardevolle bomen. Staat uw boom hier niet bij? Dan hoeft u geen kapvergunning aan te vragen. Staat uw boom hier wel bij? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor de activiteit kappen. Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig.

Standplaats  Aantal Wetenschappelijke naam boomsoort Nederlandse naam Plantjaar (ca.) Vitaliteit Monumentaal JA/NEE
Schans 25 1 Quercus robur  Eik  1860 Goed Ja
Schans 25 1 Aesculus hippocastanum Witte paardekastanje  1860 Goed Ja
Boterdijk 33-35  1 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’  Rode beuk 1902 Goed Ja
Wilhelminakade 81 1 Platanus x acerifolia  Gewone plataan 1910 Goed Ja
Schans 25  1 Ginkgo biloba  Gingo 1910 Goed Ja
Zijdelveld (Hotel Hengelsport) 1 Fagus sylvatica Gewone beuk 1925 Goed Ja
Kuyperlaan (naast school De Regenboog) 10 Fraxinus excelsior  Gewone beuk 1925 Goed Ja
Emmalaan 2 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje  1925 Goed Ja
Tuin Bram de Groote (hoek Elzenlaan/Boterdijk) 1 Sophora japonica  Honingboom  1930 Matig  Ja
Tuin Bram de Groote (hoek Elzenlaan/Boterdijk) 1 Liriodendron tulipifera  Amerikaanse tulpenboom 1930 Goed Ja
Dorpstraat voor huisnr. 25a  1 Tilia tomentosa  Hollandse linde 1930 Goed Ja
Amsteldijk (Thamerkerk) 1 Quercus robur  Zomereik 1930 Goed Ja
Prinses Margrietlaan t.h.v. nr. 47-49  1 Platanus x acerifolia  Gewone Plataan  1930 Redelijk  Ja
Rotonde Amsterdamseweg/Wiegerbruinlaan 1 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’  Rode beuk  1930 Goed  Ja
Stationsstraat 16 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Rode beuk  1935 Goed  Ja
Tuin Bram de Groote (hoek Elzenlaan/Boterdijk) 1 Cedrus deodara  Himalaya ceder  1940 Goed  Ja
Tuin Bram de Groote (hoek Elzenlaan/Boterdijk) 1 Metasequia glybtostroboides  Watercipres  1940 Goed  Ja
Tuin Bram de Groote (hoek Elzenlaan/Boterdijk) 1 Taxodium distichum  Moerascipres  1940 Goed  Ja
Amsteldijk (Thamerkerk) 1 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje  1940 Matig  Ja
Oranjepark  1 Quercus robur  Zomereik 1940 Goed  Ja
Tesselschadelaan (langs fietspad)  4 Ulmus hollandica Hollandse iep  1940 Goed  Ja
Oranjepark  1 Taxodium distichum  Moerascipres  1945 Goed  Ja
Plesmanhof 3 Platanus x acerifolia  Gewone plataan  1950 Goed  Ja
Zijdelveld t.h.v. huisnr. 60 1 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1950 Goed  Ja
Tuin Bram de Groote (hoek Elzenlaan/Boterdijk) 1 Catalpa bignonioides  Trompetboom 1950 Slecht  Ja
Admiraal de Ruyterlaan/Admiraal van Ghentlaan  1 Platanus x acerifolia  Gewone plataan  1950 Goed  Ja
Amsteldijk (begraafplaats Thamerkerk) 2 Ulmus carpinifolia  Veldiep 1950 Goed  Ja
Arthur van Schendellaan/Deyssellaan 2 Alnus cordata  Italiaanse es  1950 Goed  Ja
Multatulilaan (geheel)/Alfons Arienslaan  10 Platanus x acerifolia Gewone plataan  1950 Goed  Ja
Wiegerbruinlaan (tussen Guido Gezellelaan en fietsvoetpad richting Potgieterlaan) (waardevolle plak) 25 Fraxinus excelsior Gewone es  1950 Goed  Ja
Arthur van Schendellaan (achtertuin) 1 Catalpa bignonioides  Trompetboom  1950 Goed  Ja
Kinderboerderij (Libellebos)/Joh. Enschedeweg 1 Quercus palustris  Amerikaanse eik 1950 Goed  Ja
Prinses Christinalaan t.h.v. huisnr. 105 1 Magnolia acominata  Beverboom 1950 Goed  Ja
Het Fort (voormalig Fort De kwakel)  19 Populus x canadensis  Canadese populier  1950 Goed  Ja
Kuyperlaan (bij sportveld) 1 Populus nigra  Zwarte populier  1950 Goed  Ja
Colijnlaan (bij brug richting Karel Doormanlaan) 1 Taxodium distichum  Moerascipres  1950 Goed  Ja
Langs even kant Willem Klooslaan  1 Ulmus hollandica 'Vegeta'  Hollandse iep  1950 Goed  Ja
Karel Doormanlaan  2 Platanus x acerifolia  Gewone Plataan 1950 Goed  Ja
Prinses Christinalaan t.h.v. huisnr. 56  1 Populus x canesence  Grauwe abeel  1955 Matig  Ja
Kuyperlaan (achterpad bij lantaarnpaalnr. 6)  1 Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’  Treurwilg 1955 Goed  Ja
Thorbeckelaan  1 Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’  Treurwilg 1955 Goed  Ja
Van Eedenlaan 18 1 Salix sepulcratis 'Tristis'  Treurwilg 1955 Goed  Ja
PC Hooftlaan  15 Patanus acerifolia  Plataan  1955 Goed  Ja
Christinalaan/Ruys de Beerenbrouklaan 1 Salix fragillis  Wilg  1955 Goed  Ja
Schans 16 (pastorietuin) 1 Betula pendula Zachte berk  1960 Matig Ja
Schans 16 (pastorietuin) 2 Quercus robur  Zomereik  1960 Goed  Ja
Schans 16 (pastorietuin) 1 Malus ‘Liset’  Sierappel 1960 Goed  Ja
Gerberalaan 13 Fraxinus excelsior  Gewone es  1960 Goed Ja
Leopoldlaan/ Van Deyssellaan   2 Sorbus aria Lijsterbes  1960 Goed  Ja
Zijdelveld (bosstrook)  9 Acer campestre  Veldesdoorn  1960 Goed  Ja
Oranjepark  1 Pterocarya fraxinifolia  Gewone vleugelnoot  1960 Goed  Ja
Oranjepark  1 Prunus serrulata  Japanse sierkers 1960 Goed  Ja
Provinciale weg, voor Irenebrug achter Schans  13 Fagus sylvatica  Gewone beuk 1960 Goed  Ja
Couperuslaan (waardevolle plek) 9 Fraxinus excelsior  Gewone es  1960 Goed  Ja
Thamerhorn  1 Platanus x acerifolia  Gewone plataan  1960 Goed  Ja
Van Eerbeeklaan (achter de kerk De Schutse) 1 Pterocarya fraxinifolia  Gewone vleugelnoot  1960 Goed  Ja
Langs de Wiegerbruinlaan (overzijde water naast wc Zijdelwaard) 2 Salix sepulcralis 'Tristis' Treurwilg  1960 Goed  Ja
Van Eedenlaan 20  1 Salix sepulcratis 'Tristis'  Treurwilg  1960 Goed  Ja
Begraafplaats Zijdelveld  2 Platanus x acerifolia  Gewone plataan  1960   Ja
Begraafplaats Zijdelveld  1 Tilia cordata  Kleinbladige linde 1960   Ja
Zijdelweg 29 1 Fraxinus excelsior  Gewone es  1965 Matig  Ja
Straatsburgflat (balkonzijde Churchillflat) 1 Acer pseudoplatanus  Gewone esdoorn 1965 Goed  Ja
Straatsburgflat (balkonzijde Churchillflat) 1 Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’  Treurwilg  1965 Goed  Ja
Straatsburgflat (balkonzijde Churchillflat) 1 Fagus sylvatica  Gewone beuk  1965 Goed  Ja
Straatsburgflat (balkonzijde Churchillflat) 1 Tilia x vulgaris (syn T. europaea)  Hollandse linde  1965 Goed  Ja
Straatsburgflat (balkonzijde Churchillflat) 1 Acer pseudoplatanus  Gewone esdoorn  1965 Goed  Ja
Raadhuisstraat 18 1 Magnolia Kobus  Noordelijke Japanse magnolia 1965 Goed  Ja
Berderolaan  1 Salix sepulcratis 'Tristis' Treurwilg  1965 Goed  Ja
Van Eedenlaan 14 1 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’  Rode beuk  1965 Goed  Ja
Herman Heijermanslaan  7 Ulmus minor Veldiep  1968 Goed  Ja
Tuin Bram de Groote (hoek Elzenlaan/Boterdijk) 1 Cercis siliquastrum  Judasboom 1970 Goed  Ja
Schans 16 (pastorietuin) 1 Betula pendula  Zachte berk  1970 Goed  Ja
Colijnlaan 2 Fraxinus excelsior ‘Pendula’  Treures 1970 Goed  Ja
Bertram 150 (achter op grasveld) 1 Populus x canadensis Robusta  Canadapopulier  1975 Goed  Ja
Prinses Christinalaan  18 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje  1930-1970  Goed  Ja
Grevelingen  9 Fraxinus excelsior  Gewone es  1955-1964  Goed  Ja
Couperuslaan (waardevolle plek) 11 Alnus glutinosa  Zwarte els  1965-1968  Goed  Ja
PC Hooftlaan (langs vijver) 6 Alnus speatthi  Els 1970-1980  Goed  Ja