Bomen kappen

De gemeente Uithoorn heeft een lijst met waardevolle bomen. Kijk in de waardevolle bomenlijst onder het kopje Formulieren. Staat uw boom hier niet bij? Dan hoeft u geen kapvergunning aan te vragen. Staat uw boom hier wel bij? Dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen voor de activiteit kappen. Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Zitten er vogelnesten in de boom dan geldt de Flora en Fauna wet. Er mag dan niet gekapt worden tussen 15-3 en 15-7. In een straal van 10 meter om de boom mogen zich geen nesten bevinden.

Een kapvergunning vraagt u aan als uw boom in de Waardevolle bomenlijst staat en kost: € 27,60 (tarief 2020).  

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.