Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft welke ontwikkelingen in een bepaald gebied zijn toegestaan of juist verboden. Een bestemmingsplan is bindend voor bewoners, bedrijven en instellingen.

Wat staat er in een bestemmingsplan

Bestemmingsplannen hebben niet alleen regels over het gebruik van de grond maar ook over de maximale hoogte van bouwwerken. Mogen er bijvoorbeeld woningen gebouwd worden of winkels, horeca en bedrijven.

Digitaal inzien

De gemeente Uithoorn plaatst nieuwe (ontwerp) bestemmingsplannen direct op de website Ruimtelijke Plannen waar u ze kunt inzien. De gemeente actualiseert en digitaliseert deze bestemmingsplannen. Staan bestemmingsplannen hier nog niet bij of kunt u het opgegeven adres/object niet vinden, neem dan contact op met de gemeente via (0297) 513 111.

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. Misschien heeft u recht op een vergoeding. Bekijk hiervoor Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan.