Stemmen met een kiezerspas

Als u uw stem wilt uitbrengen in een andere gemeente in Nederland kunt u een kiezerspas aanvragen.

U kunt op de volgende manieren een kiezerspas aanvragen: 

Schriftelijke aanvraag

  1. Kiezerspas online aanvragen met uw DigiD.

  2. U kunt ook het formulier (pdf) downloaden. Het ingevulde formulier scant en mailt u naar: verkiezingen@uithoorn.nl. Of u levert het in op het gemeentehuis bij de afdeling burgerzaken. Het formulier moet u uiterlijk maandag 3 juni 2024 ingediend hebben.  

  3. Of u kunt bij de afdeling burgerzaken een formulier ophalen om in een andere gemeente te kunnen stemmen. U moet het formulier uiterlijk op maandag 3 juni 2024 inleveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u op 23 april 2024 (de dag van de kandidaatstelling) als kiezer was geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd als het u is toegestaan bij volmacht te stemmen. Bij inwilliging van het verzoek wordt de stempas omgezet in een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag

Of u doet in plaats van een schriftelijk verzoek een mondeling verzoek om een kiezerspas. Bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis kunt u persoonlijk uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur.