Verkiezingsborden Uithoorn

In de gemeente Uithoorn worden geen borden neergezet waarop politieke partijen hun posters kunnen plakken. Wel is het toegestaan om verkiezingsborden (driehoeksborden en sandwichborden) of spandoeken te plaatsen na het doen van een melding via de website van de gemeente.

Per melding kunnen er maximaal 20 borden of 5 spandoeken in de gemeente voor de duur van twee weken worden geplaatst. Meldingen kunnen met een formulier via de website worden ingediend uiterlijk 7 dagen van tevoren.