Wat doet een stembureaulid?

Als stembureaulid help je de gemeente bij verkiezingen. Als je je aanmeldt kun je kiezen uit verschillende functies. Hier lees je wat ze inhouden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 kun je kiezen uit de functies op deze pagina.

Lees hieronder wat de functies inhouden. Aanmelden als stembureaulid kan via het formulier Aanmelden als stembureaulid of stemmenteller (pdf, 105 kB).

Functies als voorzitter

Voorzitter stembureau op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 kunnen kiezers op 2 locaties in de gemeente hun stem uitbrengen tussen 07.30 uur en 21.00 uur. Er wordt niet geteld op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.
De werkzaamheden – ook voor voorzitters – worden in 2 shifts uitgevoerd. Dit betekent dat voorzitters (en stembureauleden) die dag óf van 07.00 uur tot 14.00 uur worden ingedeeld óf van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Van voorzitters wordt vervolgens verwacht dat:

 • Voorafgaand aan de benoeming een digitale training (e-learning) wordt gevolgd;
 • Op de verkiezingsdag tijdig het proces-verbaal, de stembiljetten en verkiezingsmaterialen opgehaald worden in het gemeentehuis;
 • Gedurende de verkiezingsdag leiding wordt gegeven aan het stembureau en – indien nodig -  besluiten worden genomen;
 • Aan het eind van de zitting (om 21.00 uur) het proces-verbaal wordt opgemaakt;
 • Het proces-verbaal na sluiting van het stembureau weer wordt ingeleverd op het gemeentehuis.

De vergoeding voor voorzitters op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 bedraagt € 100,00 per dagdeel.

Voorzitter stembureau op woensdag 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kunnen kiezers hun stem uitbrengen tussen 07.30 uur en 21.00 uur. De werkzaamheden – ook voor voorzitters – worden in 2 shifts uitgevoerd. Dit betekent dat voorzitters (en stembureauleden) die dag óf van 07.00 uur tot 14.00 uur worden ingedeeld óf van 14.00 uur tot 21.00 uur. Na 21.00 uur worden alle uitgebrachte stemmen geteld op lijstniveau. LET OP: ieder stembureaulid, ook degene die is ingedeeld in de vroege shift, wordt geacht vanaf 21.00 uur te helpen met het tellen van de stemmen.

Van voorzitters wordt vervolgens verwacht dat:

 • Voorafgaand aan de benoeming een digitale training (e-learning) wordt gevolgd;
 • Op de verkiezingsdag tijdig het proces-verbaal, de stembiljetten en verkiezingsmaterialen opgehaald worden in het gemeentehuis;
 • Gedurende de verkiezingsdag leiding wordt gegeven aan het stembureau en – indien nodig -  besluiten worden genomen;
 • Leiding wordt gegeven aan het telproces op basis van de ontvangen instructie;
 • Na afloop van de telling het proces-verbaal wordt opgemaakt;
 • Het proces-verbaal na afloop van de telling weer wordt ingeleverd op het gemeentehuis.

De vergoeding voor voorzitters op woensdag 16 maart 2022 bedraagt € 150,00 per dagdeel. Dit is inclusief de vergoeding voor het tellen vanaf 21.00 uur.

Voorzitter Gemeentelijk Stembureau op woensdag 16 maart 2022

De op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 uitgebrachte stemmen worden na afloop van de zitting (om 21.00 uur) nog niet geteld. . Dit gebeurt, op lijstniveau, op woensdag 16 maart door het Gemeentelijk Stembureau (GSB) op een nader te bepalen locatie en tijdstip. De taken van het GSB zijn als volgt:

 • Het GSB voor vervroegd stemmen voert tijdens een openbare zitting voor elk stembureau (2 stembureaus op 14 maart 2022 en 2 stembureaus op 15 maart 2022) separaat de telling uit, op lijstniveau;
 • Als de telling voor 21.00 uur is afgerond, wordt er geen uitslag bekendgemaakt, maar schorst de voorzitter de zitting.
 • De voorzitter heropent de zitting om 21.00 uur en maakt dan de uitkomsten van de telling bekend. Daarbij zijn ten minste drie leden van het GSB voor vervroegd stemmen aanwezig.

Van voorzitters wordt vervolgens verwacht dat:

 • Voorafgaand aan de benoeming een digitale training (e-learning) wordt gevolgd;
 • Leiding wordt gegeven aan het telproces op basis van de ontvangen instructie;
 • Na afloop van de telling het proces-verbaal wordt opgemaakt;
 • Om 21.00 uur de zitting wordt heropend om de uitslag bekend te maken.

De vergoeding voor voorzitters van het Gemeentelijk Stembureau op 16 maart 2022 bedraagt € 100,00.

Functies als stembureaulid

Stembureaulid op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 kunnen kiezers op 2 locaties in de gemeente hun stem uitbrengen tussen 07.30 uur en 21.00 uur. Er wordt niet geteld op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.
De werkzaamheden – ook voor voorzitters – worden in 2 shifts uitgevoerd. Dit betekent dat voorzitters (en stembureauleden) die dag óf van 07.00 uur tot 14.00 uur worden ingedeeld óf van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Van een stembureaulid op 14 en 15 maart 2022 wordt vervolgens verwacht dat:

 • Voorafgaand aan de benoeming een digitale training (e-learning) wordt gevolgd;
 • De verkiezingsdag, In samenwerking met de andere stembureauleden, goed verloopt. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter.
 • De vroege shift op de verkiezingsdag uiterlijk om 07.00 uur aanwezig is in het stemlokaal, voor de voorbereidingen op de opening van het stembureau om 07.30 uur. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • De late shift tot 21.00 uur aanwezig is en daarna helpt met opruimen en afsluiten van het stemlokaal, onder leiding van de voorzitter.

De vergoeding voor stembureauleden op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 bedraagt € 75,00 per dagdeel.

Stembureaulid op woensdag 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kunnen kiezers hun stem uitbrengen tussen 07.30 uur en 21.00 uur. De werkzaamheden – ook voor voorzitters – worden in 2 shifts uitgevoerd. Dit betekent dat voorzitters (en stembureauleden) die dag óf van 07.00 uur tot 14.00 uur worden ingedeeld óf van 14.00 uur tot 21.00 uur. Na 21.00 uur worden alle uitgebrachte stemmen geteld op lijstniveau. LET OP: ieder stembureaulid wordt geacht vanaf 21.00 uur te helpen met het tellen van de stemmen.

Van een stembureaulid op 16 maart 2022 wordt vervolgens verwacht dat:

 • Voorafgaand aan de benoeming een digitale training (e-learning) wordt gevolgd;
 • De verkiezingsdag, in samenwerking met de andere stembureauleden, goed verloopt. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter.
 • De vroege shift op de verkiezingsdag uiterlijk om 07.00 uur aanwezig is in het stemlokaal, voor de voorbereidingen op de opening van het stembureau om 07.30 uur. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • Zowel de vroege als de late shift vanaf 21.00 uur aanwezig is voor het tellen van de stemmen. 
 • Na afloop van de telling wordt geholpen met het opruimen en afsluiten van het stemlokaal, onder leiding van de voorzitter.

De vergoeding voor stembureauleden op woensdag 16 maart 2022 bedraagt € 150,00 per dagdeel. Dit is inclusief de vergoeding voor het tellen vanaf 21.00 uur.

Lid Gemeentelijk Stembureau op woensdag 16 maart 2022

De op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 uitgebrachte stemmen worden na afloop van de zitting (om 21.00 uur) nog niet geteld. Dit gebeurt, op lijstniveau, op woensdag 16 maart door het Gemeentelijk Stembureau (GSB) op een nader te bepalen locatie en tijdstip. De taken van het GSB zijn als volgt:

 • Het GSB voor vervroegd stemmen voert tijdens een openbare zitting voor elk stembureau (2 stembureaus op 14 maart 2022 en 2 stembureaus op 15 maart 2022) separaat de telling uit, op lijstniveau;
 • Als de telling voor 21.00 uur is afgerond, wordt er geen uitslag bekendgemaakt, maar schorst de voorzitter de zitting.
 • De voorzitter heropent de zitting om 21.00 uur en maakt dan de uitkomsten van de telling bekend. Daarbij zijn ten minste drie leden van het GSB voor vervroegd stemmen aanwezig.

Van stembureauleden wordt vervolgens verwacht dat:

 • Voorafgaand aan de benoeming een digitale training (e-learning) wordt gevolgd;
 • Wordt meegewerkt aan het telproces op basis van de ontvangen instructie, onder leiding van de voorzitter;
 • De stembureauleden om 21.00 uur aanwezig zijn als de zitting wordt heropend om de uitslag bekend te maken.

De vergoeding voor leden van het Gemeentelijk Stembureau op 16 maart 2022 bedraagt € 75,00.

Functies als teller

Teller op woensdag 16 maart 2022, ‘s avonds

Van een teller op de stembureaus wordt verwacht dat:

 • Je om 20.45 uur aanwezig bent op het stembureau, ter voorbereiding op de start van het telproces.
 • Je na 21.00 uur helpt met het telproces, onder leiding van de voorzitter. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • Na afloop van het telproces helpt met opruimen en afsluiten van het stemlokaal, onder leiding van de voorzitter.

De vergoeding voor een teller bedraagt € 50,00.

Teller op woensdag 16 maart 2022, overdag

De op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 uitgebrachte stemmen worden na afloop van de zitting (om 21.00 uur) nog niet geteld. Dit gebeurt, op lijstniveau, op woensdag 16 maart op een nader te bepalen locatie en tijdstip door het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Het GSB wordt hierbij ondersteund door tellers. 

Van een teller tijdens de zitting van het GSB wordt verwacht dat:

 • Je tijdig aanwezig bent op de tellocatie, ter voorbereiding op de start van het telproces.
 • Je helpt met het telproces, onder leiding van de voorzitter. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • Na afloop van het telproces helpt met opruimen en afsluiten van de tellocatie, onder leiding van de voorzitter.

De vergoeding voor een teller bedraagt € 50,00.

Teller op donderdag 17 maart 2022, overdag

Alle uitgebrachte stemmen (van maandag 14 maart dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2022) zijn geteld en gesorteerd op lijstniveau. De telling op kandidaatsniveau (voorkeursstemmen) vindt op donderdag 17 maart 2022 op een nader te bepalen locatie en tijdstip (vooralsnog is de start van de telling om 10.00 uur) door het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Het GSB wordt hierbij ondersteund door tellers. 

Van een teller tijdens de zitting van het GSB wordt verwacht dat:

 • Je tijdig (8.45 uur, onder voorbehoud van wijziging tijdstip) aanwezig bent op de tellocatie, ter voorbereiding op de start van het telproces.
 • Je helpt met het telproces, onder leiding van de voorzitter. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • Na afloop van het telproces helpt met opruimen en afsluiten van de tellocatie, onder leiding van de voorzitter.

De vergoeding voor een teller bedraagt € 50,00. Als de telling op donderdag 17 maart 2022 langer duurt van 4 uur, ontvangen de tellers een dubbele vergoeding.