Veilig uitgaan en alcohol

Aan uitgaan en grotere evenementen zijn risico’s verbonden. Door goede samenwerking tussen hulpdiensten, particulieren, organisatoren van evenementen, horecaondernemers en detailhandel kunnen er gezamenlijk afspraken worden gemaakt om risico's en overlast te beperken.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) laat aan de hand van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) een stappenplan zien, om de veiligheid te verbeteren in het uitgaansgebied.

Evenementenbeleid

De gemeente verleent vergunningen. Voor de veiligheid tijdens evenementen ontwikkelt de gemeente een evenementenbeleid. Daarnaast is het haar taak om toezicht te houden en zonodig regels te handhaven.

Alcohol

Op sommige plekken in Uithoorn geldt een alcoholverbod voor personen ouder dan 18 jaar. Een drankje drinken kan erg gezellig zijn. Maar alcoholgebruik heeft ook een keerzijde, en zorgt soms zelfs voor overlast. Bekijk hier om welke gebieden het gaat. Als je in één van de aangewezen gebieden alcohol nuttigt of een geopende fles of verpakking bij je draagt, dan kun je op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn een boete krijgen. Deze boete bedraagt EUR 90. Het alcoholverbod zorgt er dus voor dat op plaatsen waar alcoholgebruik bijdraagt aan overlast, beter kan worden opgetreden.

Jonger dan 18 jaar

Voor jongeren tot 18 jaar gelden andere spelregels. Op grond van de nieuwe Drank en Horeca Wet is het voor hen in heel Nederland verboden om alcoholhoudende drank voor consumptie gereed te hebben.

Voorkom een boete

Ben jij ouder dan 18 jaar, houd je aan de spelregels en gebruik geen alcohol in de aangewezen gebieden. Let op: het is ook verboden om alcohol te gebruiken op en rond schoolpleinen en op of bij openbare locaties zoals (kinder)speelplaatsen, (kinder)speelvijvers, (kinder)speelvelden en zandbakken.

Meer informatie over veiligheid uitgaan en alcohol