Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Geheimhouding aanvragen

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Persoonsgegevens worden wel doorgegeven

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

U vraagt de geheimhouding schriftelijk aan bij de gemeente.

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.

Een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens doet u schriftelijk. Bij uw aanvraag voegt u een kopie toe van uw geldig identiteitsbewijs. 

U stuurt het ingevulde formulier naar: gemeente@uithoorn.nl of naar: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 

Ook als u de geheimhouding wilt stopzetten geeft u dat schriftelijk door. Stuur dan ook weer een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.