Wat is een Swale?

De Swale is een voorziening waarin op een gecontroleerde wijze tijdelijk regenwater wordt vastgehouden.

Dit regenwater wordt vastgehouden in een ondergrondse grindkoffer en op het oppervlak. Na 24 uur wordt het regenwater automatisch afgevloeid op het oppervlaktewater. Zo voorkomen we wateroverlast bij hevige regenval.

Wilt u meer weten, ga naar uithoorndenktmee.nl. Onder het project Speelplekken Legmeer-West staat meer uitleg hierover.  


Afbeelding: Bord Swale

Op de afbeelding staan de volgende afbeeldingen met tekst:

De “Swale” (spreek uit als “Sweel”) lijkt een gewone groenstrook, maar onder de grond gaat veel techniek schuil. 

  • Afbeelding 1: In totaal kan wel 200 kubieke meter regenwater worden opgevangen. Het water zakt door het bomenzand naar het grindpakket.
  • Afbeelding 2: De waterstand kan na extreme regenval zelfs boven het bloemrijke gras uitstijgen. Als het water boven het maximale waterpeil stijgt, zal een deel via de overstortput naar de sloot weglopen. Het gras en de planten kunnen dit goed hebben. Als het water binnen een dag weer weg is, keert de grondwaterstand weer terug naar normaal.
  • Afbeelding 3: Ook als het niet regent, zal in de grindlaag water blijven staan, zodat de planten altijd voldoende hebben om te kunnen groeien en bloeien.
  • Afbeelding 4: Wanneer het erg lang droog blijft en extreem heet wordt, dan zal via de overstortput automatisch water worden aangevoerd om te kunnen verdampen en daardoor te zorgen voor de nodige verkoeling. 

De Swale zorgt dus niet alleen dat het overschot aan regenwater tijdelijk wordt vastgehouden. In droge tijden heerst een prettig en biodivers leefklimaat, waar ook nog eens ruimte is om te spelen.