Duurzaamheidslening / Energiebespaarlening aanvragen

Het kredietplafond van de duurzaamheidslening van de gemeente Uithoorn is bereikt. U kunt geen lening voor zonnepanelen meer aanvragen. Als alternatief kunt u gebruik maken van de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Deze lening kunt u niet alleen gebruiken voor zonnepanelen maar ook voor isolatie, verwarmen en ventileren. Bent u al bezig met een duurzaamheidslening? Lees dan hieronder verder voor meer informatie.

In opdracht van de Rijksoverheid biedt het Nationaal Warmtefonds verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Vereniging van Eigenaren en scholen. De voorwaarden voor de energiebespaarlening zijn versoepeld waardoor meer inwoners gebruik kunnen maken van de lening. Wilt u meer weten? Kijk op Verduurzaming voor iedereen - Warmtefonds.

Duurzaamheidslening

Als u een duurzaamheidslening heeft aangevraagd en is goedgekeurd, gelden nog steeds de vastgestelde voorwaarden. Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de lening aanvragen. Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente. De rente staat 10 jaar vast

Voorwaarden Duurzaamheidslening

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het minimale leenbedrag is € 2.500,- en maximaal € 7.500,-;
  • De lening wordt gekoppeld aan een bouwdepot;
  • De lening wordt afgelost op basis van een maandannuïteit;
  • Aanvrager(s) zijn niet ouder dan 75 jaar.

Voor het aanvragen van de Duurzaamheidslening bent u huurder of woningeigenaar van de gemeente Uithoorn.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Duurzaamheidslening, Energiebespaarlening en/of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Van den Ende, (0297) 513 111 (ma t/m do 09.00 - 17.00 uur).
Voor meer informatie en/of vragen over de Energiebespaarlening kunt u telefonisch contact opnemen met de klantenservice van het Nationaal Warmtefonds, (088) 60 69 700 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur).

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.