Duurzaamheidslening aanvragen

Met de Duurzaamheidslening kunt u zonnepanelen aanschaffen voor uw woning onder gunstige voorwaarden. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.

In navolging van vele andere gemeenten in Nederland, is er voor de inwoners van de gemeente Uithoorn nu ook de Duurzaamheidslening beschikbaar. Met de Duurzaamheidslening kunt u een bedrag lenen voor het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. De rente staat 10 jaar vast. U vraagt de Duurzaamheidslening aan bij de gemeente.

Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de lening aanvragen. Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het minimale leenbedrag is € 2.500,- en maximaal € 7.500,-;
  • De lening wordt gekoppeld aan een bouwdepot;
  • De lening wordt afgelost op basis van een maandannuïteit;
  • Aanvrager(s) zijn niet ouder dan 75 jaar.

Voor het aanvragen van de Duurzaamheidslening bent u huurder of woningeigenaar van de gemeente Uithoorn.

Meer informatie

U vraagt de Duurzaamheidslening aan via de onderstaande DigiD knop. Voor meer informatie en/of voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Peeters 020 – 4962189 (ma t/m do 08.30 – 17.00). 

Logo DigiDDuurzaamheidslening aanvragen 

Logo eHerkenningDuurzaamheidslening aanvragen 

Zo vraagt u een duurzaamheidslening aan:

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u van de gemeente Uithoorn een toewijzingsbrief voor een duurzaamheidslening.

Met deze toewijzing vraagt u de Duurzaamheidslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente.

Lees alle voorwaarden op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.