Duurzaamheidslening aanvragen

Met de Duurzaamheidslening kunt u zonnepanelen aanschaffen voor uw woning onder gunstige voorwaarden. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.

Tijdelijke wijziging

De duurzaamheidslening is een groot succes. Het bestedingsplafond is bereikt. Hierdoor kunt u op dit moment geen aanvraag doen. Houd onze media in de gaten voor een update. Hieronder kunt u nog wel lezen hoe de procedure gaat.

In navolging van vele andere gemeenten in Nederland, is er voor de inwoners van de gemeente Uithoorn nu ook de Duurzaamheidslening beschikbaar. Met de Duurzaamheidslening kunt u een bedrag lenen voor het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. De rente staat 10 jaar vast. U vraagt de Duurzaamheidslening aan bij de gemeente.

Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de lening aanvragen. Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het minimale leenbedrag is € 2.500,- en maximaal € 7.500,-;
  • De lening wordt gekoppeld aan een bouwdepot;
  • De lening wordt afgelost op basis van een maandannuïteit;
  • Aanvrager(s) zijn niet ouder dan 75 jaar.

Voor het aanvragen van de Duurzaamheidslening bent u huurder of woningeigenaar van de gemeente Uithoorn.

Meer informatie

U vraag de Duurzaamheidslening aan via de onderstaande DigiD-knop. Wilt u meer weten over de exacte voorwaarden van de Duurzaamheidslening, kijk dan op https://www.svn.nl/duurzaamheidslening.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Van den Ende, (020) 304 33 76 (ma t/m do 09.00 - 17.00).

Let op! Om de Duurzaamheidslening aan te vragen moet u een geldige offerte uploaden.

Zo vraagt u een duurzaamheidslening aan:

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u van de gemeente Uithoorn een toewijzingsbrief voor een duurzaamheidslening.

Met deze toewijzing vraagt u de Duurzaamheidslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente.

Lees alle voorwaarden op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.